#Kom igång med SASS och npm

By . Latest revision .

Vi har tidigare i kursen skrivit CSS kod för att styla våran webbsida. Även om CSS nu stödjer variabler så saknar den fortfarande funktionalitet som funktioner och matematiska operationer. Vi skall i denna övningen titta på hur man kan använda sig av pakethanteraren npm för att bland annat underlätta stylandet och förbättra webbplatsens laddningstid.

#Förutsättningar

Du har installerat nodejs och npm.

#Innan du börjar övningen

Denna övning är tänkt att göras i ditt egna tema. Om du känner dig osäker så kan du alltid göra en kopia på ditt tema (ex theme/aurora till theme/auroratest) innan du påbörjar övningen så kan du alltid gå tillbaka till något du vet fungerade.

Du kan uppnå samma sak med hjälp utav git genom att göra git restore <filnamn> så länge du inte gjort en commit på dina ändringar. Det återställer filen till så den var vid din senaste commit av den filen. Du kan se vilka filer du uppdaterat med hjälp utav git status.

#Installera SASS, stylelint och normalize.css via npm

Npm (Node Package Manager) är JavaScripts pakethanterare och världens största programvaruregister med över 800,000 paket. Vem som helst kan publicera sina paket här så det gäller att vara lite försiktig med vad man installerar och använder.

Vi skall använda detta för att installera tre stycken paket:

 • sass som är en CSS preprocessor vilket tillåter oss att få en bättre struktur. Det kommer ge oss stöd att använda variabler, ta nytta av flera inbyggda funktioner samt göra egna funktioner för att göra vår kod mer återanvändbar och lättare att ändra.
 • stylelint och stylelint-config-sass-guidelines som kommer att validera .scss koden vi skriver.
 • normalize.css vilket är en vanlig CSS fil som man även kan ladda ner utanför npm. Denna skall vi använda för att normalisera vår style mellan olika webbläsare då, alla har sina egna default värden som gör att våran webbsida kan ha olika margins, paddings, typografi med mera.

Vi börjar med att initiera en grund, en package.json fil som innehåller alla våra paket och scripts för vårt projekt.

# gå till me
$ cd portfolio/themes
$ npm init --yes

Vi använder --save-dev för att det ska sparas som en modul vi endast behöver när vi utvecklar i package.json. Om projektet skulle vara beroende av modulen när den skall köras använder vi --save istället.

$ npm install --save-dev normalize.css sass stylelint stylelint-config-sass-guidelines

Det kan hända att du får varningar när du kör ovanstående kommandon, men dessa kan du ignorera.

Nu när allt är installerat kommer vår package.json likna:

{
 "name": "themes",
 "version": "1.0.0",
 "description": "",
 "main": "index.js",
 "scripts": {
  "test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1"
 },
 "author": "",
 "license": "ISC",
 "devDependencies": {
  "normalize.css": "^8.0.1",
  "sass": "^1.26.11",
  "stylelint": "^13.7.2",
  "stylelint-config-sass-guidelines": "^7.1.0"
 }
}

Vi kan se att det även har genererats en ny fil package-lock.json som innehåller en exakt kopia av alla våra modulers tillsammans med deras dependencies (moduler de behöver) så andra installationer kan få ett identisk träd av moduler, oavsett om paketen har uppdaterats eller ej.
Det har också skapats en ny mapp node_modules där alla modulerna från package.lock.json ligger. Denna mappen lägger vi alltid i vår .gitignore eftersom den redan nu innehåller lite över 36MB data och växer exponentiellt för varje paket. Vill man ladda ner filerna igen skriver man kommandot npm install.

I vår package.json hittar vi scripts, den tar emot ett objekt av kommandon som kan nås med npm run {kommando}. Så för att både kunna validera och konvertera våra .scss filer till .css behöver vi då lägga till följande:

scripts: {
 ...,
 "lint": "stylelint \"**/*.scss\"",
 "style": "sass playful/scss/style.scss playful/css/style.css --no-source-map",
 "style-min": "sass playful/scss/style.scss playful/css/style.min.css --no-source-map --style compressed"
}

Notera: playful är mitt aktiva tema så byt ut det namnet så att det passar erat tema.

Vi behöver också skapa en till fil .stylelintrc där vi kommer definiera lint reglerna så att vi också kan validera våran SCSS kod.

{
  "extends": [
    "stylelint-config-sass-guidelines"
  ],
  "rules": {
    "indentation": [
      4,
      {
        "except": [
          "value"
        ]
      }
    ],
    "at-rule-no-unknown": null,
    "order/properties-alphabetical-order": null,
    "selector-max-compound-selectors": 5
  },
  "ignoreFiles": [
    "**/node_modules/",
    "shared/fontawesome/**/*.scss",
    "**/*.css",
    "**/*.min.css"
  ]
}
 • extends ärver reglerna från andra filer. Här väljer vi att ärva ifrån stylelint-config-sass-guidelines som vi nyligen installerade.
 • I rules kan man både skriva över regler från de ärvda filerna och lägga till egna.
 • ignoreFiles kan man lägga till både mappar och filer som man inte vill validera. Här lägger vi till node_modules mappen default temat som pico genererar. Eftersom att vi kommer skriva SASS-filer och vår sida kommer använda .min.css så väljer vi även att exkludera .css filer.

Nu kan vi köra våran lint-validering lokalt innan vi kör validate, det går snabbare och är en bra övning inför arbetslivet. Så när ni jobbar lokalt så ska allt gå igenom npm run lint och när ni sen kör dbwebb validate så körs lint:en en sista gång.

#Bygg CSS med SASS

Jag fortsätter att utgå från ett nytt tema playful där jag leker runt för att kolla så att allting fungerar. Jag tänkte att jag skulle skapa en liten alert-box så att vi kan se hur vi kan använda det nya verktyget.

I portfolio/themes/ börjar jag med att skapa en bas. Tanken är att man senare kan återanvända denna till kommande teman.

Det första jag gör är att skapa tre nya filer som jag sendan skall anpassa till mitt nya tema. Dessa lägger jag i mappen themes/shared. Jag skapar även huvudfilen för vårat nya tema.

# stå i portfolio/themes/
$ mkdir -p shared/scss playful/scss
$ touch shared/scss/variables.scss shared/scss/base.scss shared/scss/layout.scss
$ touch playful/scss/style.scss

Nu när filerna är skapade så börjar jag att definiera några variabler inuti i shared/scss/variables.scss. Här vill jag också sätta !default efter variablerna deklareras. Detta säger att “Om variabeln inte redan finns definierat på något annat ställe, sätt mig som värde. Annars, använd den istället”.

$base-color: #00f !default; // blue
$border-dark: rgba($base-color, 0.88) !default;
$alert-box-size: 600px !default;

I shared/scss/base.scss lägger jag in alla mina filer för bastemat.

@import '../../node_modules/normalize.css/normalize';
@import 'variables';
@import 'layout';

Som vi ser så behöver man inte ta med filändelsen när man importerar andra .scss eller .css filer.

I themes/dbwebb/index.twig skapar jag nu basutseendet för vår HTML och jag uppdaterar vår layout i themes/shared/layout.scss:

<!-- index.twig -->
<div class="auto alert">
 <h1 class="auto">Alert!</h1>
</div>
// layout.scss
.auto {
  margin: auto;
  text-align: center;
}

.alert {
  background-color: $base-color;
  border: 1px solid $border-dark;
  height: $alert-box-size/2;
  width: $alert-box-size;
}

Slår vi ihop alla shared filer nu har vi en blå rektangel som är normaliserad och centrerad.

I playful/scss/style.scss kan jag nu importera basen vi nyss skapade.

@import '../../shared/scss/base';

Men innan det nya temat är helt klart vill jag ändra bakgrundsfärgen på .alert och dess border, så att färgen passar playful temat.

Innan vi importerar shared/scss/base (som innehåller !default variablerna) definierar jag $base-color så att layout filen kommer använda sig av den istället.

$base-color: #c6538c; // light pink

@import '../../shared/scss/base';

Nu när allt är klart vill jag validera .scss filerna med kommandot npm run lint. Om allt är grönt är det bara att generera den nya css filen med npm run style.

Vill man istället skapa en minifierad version av CSS koden kan man använda sig av npm run style-min. En rekommendation är att använda denna då man slipper problem som kan uppkomma från lint kommandot och det även att det går snabbare för webbläsaren att ladda in minifierade filer.

#Avsluningsvis

Nu har vi lärt oss att använda npm för att sätta upp nya verktyg som kan användas när vi utvecklar. Det blev mycket nytt och det kan ta ett litet tag att komma in i allt.

Ett tips när ni börjar styla är att använda många variabler och dela upp koden i flera moduler så det lättare att återanvända. Glöm inte heller att strukturera allt på ett bra sätt, gruppera gärna dem i undermappar så att de blir enklare att hitta.

SASS dokumentation kan hittas på sass-lang.com/documentation. SASS har två typer av syntax, en med .sass som är lite äldre och .scss vilket är nyare. Vi skall använda .scss.

Om det är några frågor eller om något är oklart, tveka inte att hojta till i Discord så kollar vi på det. Annars lycka till och kör på!

#Revision history

 • 2020-09-29: (A, moc) Skapad inför HT2020.

Document source.

Category: npm, sass, design.