Kom igång med funktionstester i JavaScript

By . Latest revision .

Vi bygger vidare på vår testmiljö för JavaScript och ramverk genom att lägga till aspekten av funktionstester tillsammans med verktyg och testfall.

Kursutveckling pågår

#Förkunskaper

Du har sedan tidigare en testmiljö motsvarande artikeln “Kom igång med en testmiljö i JavaScript”.

#Revision history

  • 2017-10-03: (PA1, mos) Första utgåvan.

Document source.

Category: labbmiljo, kursen ramverk2, test.