Geolocation och Google Maps

By . Latest revision .

Vi ska lära oss hur man kan använda Cordovas Geolocation plugin för att hämta aktuella longitude och latitude positioner. Sen ska vi titta på hur vi kan använda dem för att visa sin nuvarande position i Google Maps.

Du kan hitta koden för detta exempel på Github och i example/splashScreen.

#Introduktion

Följ installerings anvisningarna i Kom igång ramverket Mitrhil fast använd mappen “me/kmom03/geolocation” istället för “me/redovisa”. Lägg sedan till Cordovas Geolocation plugin.

cordova plugin add cordova-plugin-geolocation --save

#Geolocation

Vi börjar simpelt genom att skriva ut de enhetens koordinater.

I index.js lyssnar vi på “deviceready”-eventet och mountar våran vy.

"use strict";
var m = require("mithril");
var Geo = require("./views/geolocation");

var app = {
  initialize: function() {
    document.addEventListener('deviceready', this.onDeviceReady.bind(this), false);
  },
  
  onDeviceReady: function() {
    m.mount(document.body, Geo);
  },

};

app.initialize();

I vyn, views/geolocation.js importerar vi vår model och skriver ut vår position.

"use strict";
var m = require("mithril");
var Geo = require("./../models/geolocation");

module.exports = {
  oninit: Geo.getCurrentPosition,

  view: function() {
    return m("div.container.center", [
      m("h1.text-center", "Din position!"),
      m("div.positions.center", [
        m("span.lat", ["Latitude: ", m("span.pos", Geo.latitude)]),
        m("span.long", ["Longitude: ", m("span.pos", Geo.longitude)])
      ])
    ]);
  }
};

Jag använder “dot notation” för att sätta klasser på html elementen. div.container.center sätter klasserna “container” och “center” på en div.

I modelen använder vi plugin:et geolocation för att hämta ut koordinater.

function onError(error) {
  console.log('code: ' + error.code + '\n' +
    'message: ' + error.message + '\n');
}

function onLocationSuccess(position) {
  Geo.latitude = position.coords.latitude;
  Geo.longitude = position.coords.longitude;
  console.log(position);
  m.redraw();
}

var Geo = {
  latitude: 0,
  longitude: 0,
  highAccuracy: true,
  
  getCurrentPosition: function() {
    navigator.geolocation.getCurrentPosition(onLocationSuccess, onError, { enableHighAccuracy: Geo.highAccuracy });
  }
};
module.exports = Geo;

Vi använder navigator.geolocation.getCurrentPosition() för att hämta ut latitud och longitud koordinater. Vi skickar in en “success”-callback, en “error”-callback och ett objekt med options som parametrar till funktionen.

Det finns en Android quirk som gör att GPS inte är aktiverat på mobilen. Options

#Avslutningsvis

Nu har vi fixat en ikon och en splash screen. I och med att vi bara använder oss av Android kunde vi ha lagt in bilderna direkt i mapparna i platforms/android/res/ men nu vet vi hur man gör om vi hade haft flera plattformar.

Om du har frågor eller tips så finns det en särskild tråd i forumet om denna artikeln.

#Revision history

 • 2017-05-16: (A, aar) Första utgåvan inför kursen webapp v2.

Document source.

Category: webapp.