Configuration Management med Ansible

By . Latest revision .

Vi ska i denna övning lära oss vad Configuration Management (CM) är och hur vi kan använda verktyget Ansible för det.

#Install

apt-get install python-dev libssl-dev

venv https://docs.ansible.com/ansible/latest/reference_appendices/python_3_support.html

#Vad är CM?

För en introduktion till CM, läs Digital Oceans artikel an introduction to configuration management.

#Vad är Ansible

För en introduktion till Ansible, läs Digital Oceans artikel Configuration Management 101: Writing Ansible Playbooks

Best practice.

#Struktur på Ansible Playbooks

#Vault

#AWS

Credentials till student konto https://forums.aws.amazon.com/thread.jspa?messageID=891431

#Problem

https://willthames.github.io/2018/07/01/connection-local-vs-delegate_to-localhost.html

https://docs.ansible.com/ansible/2.8/user_guide/windows_faq.html

AWS Regioner

#Avslutningsvis

Det är många olika saker att ta in i denna artikeln, ni har fått känna på hur det är att jobba med driftsättning av en applikation ni inte skapat själva och sett olika delar som kan ingå. Under kursens gång ska vi jobba oss ifrån att göra saker manuellt till att det antingen sker automatisk eller i alla fall finns i ett skript.

Du kan hitta bash skript för hela artikeln i repot under infrastructure-as-code/scripts.

Artikeln baseras mycket på The Flask mega tutorial.

#Revision history

  • 2019-07-29: (A, aar) Första utgåvan inför kursen devops.

Document source.

Category: devops.