Objekt och Klass

Vi tittar på några av de grundkonstruktioner som finns i objektorienterad PHP.