Alumni

Mer att notera i form av alumni aktiviteter och evenemang. Efterhand skall de få var sin liten ruta ovanför.

Programråd

Fredagslunch

Mentorskap

Projektkurser

Exjobb