SPA me-app

By . Latest revision .

I övningen “En Single Page Application” fick du grunderna till en me-app. I denna uppgift ska du bygga vidare och skapa din helt egna me-app med navigation, Github sida och som även ska användas för dina redovisningstexter.

#Förkunskaper

Du har jobbat igenom övningarna “En Single Page Application” och “Typografi i mobila enheter”.

#Introduktion

I övningen “En Single Page Application” skapas grunden för en me-app. Du ska i denna uppgift bygga klart appen enligt specifikationen nedan.

#Krav

  1. Din Me-app ska innehålla fyra vyer Me, Om, Github och Redovisning.

  2. Din navigation ska tydligt visa nuvarande aktiva vy.

  3. Din Github vy ska innehålla en lista med länkar till dina Github repon.

  4. Redovisningsvyn ska vara lättläst och ett medvetet val av typsnitt ska göras.

  5. Validera och publicera din kod enligt följande.

# Ställ dig i kurskatalogen
dbwebb validate redovisa
dbwebb publish redovisa

Rätta eventuella fel som dyker upp och publicera igen. När det ser grönt ut så är du klar.

#Extrauppgift

  • Använd swipe event för att bläddra mellan dina olika vyer. GitHub repo detect-swipe-event kan hjälpa en bit på vägen.

  • Din app ska visa sin navigation i botten om det är en liten mobil enhet, annars visas navigationen längst upp.

#Tips från coachen

Validera och publicera ofta. Så slipper du en massa validerings- och publiceringsfel i slutet av övningen.

När du gör publish så körs även validate. Blir det för mycket fel när du kör publish så kan det bli enklare att bara göra validate till att börja med.

Lycka till och hojta till i forumet om du behöver hjälp!

#Revision history

  • 2018-01-05: (A, efo) Första utgåvan i samband med kursen webapp v3.

Document source.

Category: javascript.