Skriv testfall för din kortlek

By . Latest revision .

Vi ska skapa en fil som går igenom klasserna och unittestar dem.

#Förkunskaper

Du har gjort uppgiften “Skapa objekt efter UML” och läst igenom artikeln “Att skriva unittester”.

#Introduktion

För att färdigställa produkten behöver den testas. Vi skriver unittester för klasserna med Pythons egna testramverk.

#Krav

Kopiera din kod från föregående uppgift och utgå från den koden.

# Ställ dig i kurskatalogen
cd me
cp -ri kmom02/deck/*.py kmom02/test/
cd kmom02/test
touch test_deck.py
  1. Kopiera in koden från main.py där du skapat objekt.

  2. Skriv minst fem valfria testfall, minst ett på varje klass.

  3. Exekvera alla testfall och se till att alla går igenom.

# Ställ dig i kurskatalogen
dbwebb validate test
dbwebb publish test

Rätta eventuella fel som dyker upp och validera igen. När det ser grönt ut så är du klar.

#Extrauppgift

Det finns inga extrauppgifter

#Tips från coachen

Validera ofta. Så slipper du en massa valideringsfel i slutet av övningen.

Lycka till och hojta till i forumet om du behöver hjälp!

#Revision history

  • 2017-01-11: (C, aar) Skrev om krav 2.
  • 2016-12-19: (B, lew) Ny uppgift.
  • 2016-04-12: (A, lew) Första versionen.

Document source.

Category: oopython.