Sandbox steg 3

By . Latest revision .

Vi ska göra ett tärningsprogram, där en eller flera tärningar kastas, snittvärdet beräknas och visas tillsammans med slagserien. Till vår hjälp ska vi använda funktioner.

#Förkunskaper

Du har jobbat igenom artikeln “Kom i gång med HTML, CSS och JavaScript
Du har jobbat igenom lab3 i kursen javascript1.
Du har jobbat igenom de relevanta delarna i guiden.

#Krav

I din kurskatalog (repot) för kursen, skall du ta en kopia av din personliga sandbox me/kmom01/sandbox och lägga innehållet i me/kmom03/sandbox3.

# Gå till kurskatalogen
cd me
cp -ri me/kmom01/sandbox/* me/kmom03/sandbox3
 1. Användaren ska kunna mata in antal tärningar och antal sidor på tärningarna. Tips på hur man kan hantera inmatningen: text/inputfält, select box etc.

 2. En eventlyssnare ska trigga tärningskastet vid ett knapptryck.

 3. Eventlyssnaren ska använda en egendefinierad funktion.

 4. Presentera medelvärdet och summan av kasten i din sandbox. Skriv gärna ut varje tärnings värde i konsolen.

 5. Testa din JavaScript kod så att den validerar i onlineverktyget för JSHint.

 6. Gör en dbwebb publish för att kolla att allt validerar och fungerar.

dbwebb publish me

#Extrauppgift

 1. Se om du kan ha med bilder som representerar tärningssidorna.

#Tips från coachen

 1. Skapa en funktion random(max) som returnerar ett slumptal mellan (förslagsvis) 1 och max.

 2. Skapa en funktion rollDice(times) som kastar tärningen times gånger samt beräknar medelvärdet av kasten.

 3. Lycka till och hojta till i forumet om du behöver hjälp!

#Revision history

 • 2018-10-26: (A, lew) Ny uppgift inför HT18.

Document source.

Category: javascript, kursen javascript1.