Samla alla dina textfilter till en klass CTextFilter

By . Latest revision .

Du skall skapa en klass CTextFilter som kan processa ditt innehåll och filtrera texten du skrivit, innan den visas upp i webbsidan. Din klass CTextFilter skall stödja formattering av text enligt BBCode, det skall kunna hitta länkar i texten och göra dem klickbara, det skall finnas stöd för Markdown syntax och enklare formattering där radbrytningar byts ut mot <br>, ett så kallat nl2br-filter.

I guiden “Lagra innehåll i databas för webbsidor och bloggposter” så hanteras innehåll i databasen. I samma guide förekommer exempel på hur filtreringen kan fungera. Din klass CTextFilter skall ha stöd för samma filter som finns i guiden.

#Förkunskaper

Du bör ha gjort, eller ha förkunskaper som motsvarar, guiden “Lagra innehåll i databas för webbsidor och bloggposter”.

Du behöver ha kunskap om Anax och Anax moduler.

#Krav

  1. Skapa klassen CTextFilter som en modul i Anax.

  2. Klassen skall ha samma funktionalitet som finns i nämnda guide. Du kan utgå från koden som beskrivs i guiden.

#Extrauppgift

  1. Lägg till filtret som beskrivs i tipset “Förbättra ditt skrivande på webben med ett PHP-bibliotek för typografi”.

  2. Använd HTMLPurifier som ett filter för att filtrera och säkra upp HTML-koden.

#Tips från coachen

Lös uppgiften på ditt eget vis. Det är det viktigaste. Se hur bra dina vingar bär.

Lycka till och hojta till i forumet om du behöver hjälp!

#Revision history

  • 2013-09-30: (A, mos) Första utgåvan i samband med oophp version 2.

Document source.

Category: php.