#OWASP

By . Latest revision .

Uppgiften går ut på att analysera en applikation utefter sårbarheterna som listas i OWASPs top10 lista.

#Förkunskaper

Du har deltagit i lektionen som tillhör kursmomentet.

#Intro

I kursmoment 03 skapades en sårbarhetsanalys en applikation. Du ska nu utgå ifrån din tidigare analys och den tillhörande applikationen och skapa en ny rapport, kmom05/owasp.pdf.

Krav

Utöver ovanstående krav gäller följande:

  • Jämför de sårbarheter du redan hittat med de som listas av OWASP. Kan du hitta ytterligare sårbarheter som återfinns i deras lista?
  • Skriv din rapport så du för varje sårbarhet beskriver hur man skulle gå tillväga för att hantera den.
  • Beskriv för varje sårbarhet varför den är viktig att hantera.
    • Ge exempel på hur en attack skulle gå till.
    • Ge exempel på eventuella konsekvenser.

För ett godkänt betyg ska minst 3 sårbarheter identifieras och beskrivas.

#Redovisa

Publicera dina uppgifter:

# Flytta till kurskatalogen
$ dbwebb publish me

#Revision history

  • 2019-11-26: (A, lew) Initial release.

Document source.

Category: itsec.