Lager appen del 3

By . Latest revision .

I detta kursmoment skapar vi ett formulär för inleverans med hjälp av kunskapen från övningarna. Vi använder vår kunskap om att skapa lättanvända formulär för att snabbt kunna göra inleveranser på produkter.

#Förkunskaper

Du har gjort övningen Ett mobilanpassad formulär.

#Introduktion

En inleverans är när lagret får varor levererade och vi ska underlätta för lagerarbetarna att snabbt ta emot varor. I lager API:t finns en datatyp deliveries där alla inleveranser ska lagras och dessutom ska du uppdatera lagersaldot för den levererade produkten.

#Krav

 1. Lista alla tidigare inleveranser, om det inte finns inleveranser visa upp ett meddelande om detta.

 2. Gör en knapp för ‘Ny inleverans’ i list-vyn denna ska ta användaren till ett formulär.

 3. Använd dina kunskapar i att göra ett lättanvänd formulär där man kan göra inleverans av en produkt.

 4. Formuläret ska innehålla alla attribut för en inleverans förutom Leverans ID (id) dvs.:

 • Produkt (product_id)
 • Antal (amount)
 • Leveransdatum (delivery_date)
 • Kommentar (comment)
 1. När formuläret skickas ska det skapas en inleverans i API:t.

 2. Lagersaldot för produkten ska ökas med den levererade mängden.

 3. Använd ett select-element för att välja produkten som har levererats. Designa select-elementet så det passar in i resten av stilen för formuläret.

 4. Använd ett textarea-element för kommentaren. Designa textarea-elementet så det passar in i resten av stilen för formuläret. Använd ett lämpligt standard-värde (default) för textarean.

 5. Validera och publicera din kod enligt följande.

# Ställ dig i kurskatalogen
dbwebb validate lager
dbwebb publish lager

Rätta eventuella fel som dyker upp och publicera igen. När det ser grönt ut så är du klar.

#Revision history

 • 2023-03-24: (C, efo) Uppdaterade uppgiften för webapp v5.
 • 2019-03-04: (B, efo) Uppdaterade uppgiften för att passa API v2.
 • 2018-01-17: (A, efo) Första utgåvan i samband med kursen webapp v3.

Document source.

Category: javascript.