Kom igång med ett ORM i ditt PHP-ramverk

By . Latest revision .

Du har sedan tidigare valt ett ramverk och byggt en applikation i det. Nu är det dags att koppla en databas till din applikation. Detta skall ske via ett ORM som du själv väljer.

Du kommer att få tips om de vanligaste kombinationerna av ORM och ramverk. Du kan också välja att fortsätta med “ditt egna ramverk” och välja ett ORM att integrera tillsammans med det.

Databasmodellen du skall implementera är enkel, det handlar bara om ett fåtal tabeller. Tanken är att vi fokuserar mer på att få grunderna i ORM att falla på plats i din applikationskod.

#Förkunskaper

Du har sedan tidigare ett PHP-ramverk installerat med en egenutvecklad applikation.

#Introduktion och förberedelse

Gör följande steg för att förbereda dig för uppgiften.

#Välj utgångsläge för din kodbas

Till denna uppgiften kan du välja att fortsätta på din A) kodbas från kmom04 med ramverket eller från B) kmom03 med “ditt egna ramverk”.

Om du väljer att fortsätta med ramverket (A) så är följande ORM ett normalt val utifrån det ramverk du valt då ramverken kommer med visst inbyggt stöd för ett ORM.

 • Laravel: Eloquent ORM
 • Symfony: Doctrine ORM
 • Yii: Inbyggd databasmodul med stöd för Active Record
 • Laminas (mezzio): Egna databaskomponenter med stöd för Active Record

Om du väljer att fortsätta bygga din kod (B) på den kodbas du hade i kmom03 så kan du fritt välja din ORM modul. Följande förslag finns då men du kan göra ett annat aktivt val.

 • Doctrine ORM
 • RedBeanPHP ORM
 • Propel ORM

Du finner läsanvisningar i kursmomentet mvc/kmom05.

#Spara filerna i me

Alla filerna sparar du i ditt kursrepo under me/orm/ (skapa katalogen om den inte finns).

Börja med att kopiera över samtliga filer från din valda existerande kodbas.

Om du väljer kmom04 som kodbas.

# Stå i rooten av kursrepot
rsync -a me/framework/ me/orm/

Om du väljer kmom03 som kodbas.

# Stå i rooten av kursrepot
rsync -a me/game/ me/orm/

#Git och GitHub/GitLab

Du fortsätter att jobba med den kodbas du valt och den har redan kopplingar mot Git och GitHub/GitLab.

#Krav

Kraven är uppdelade i sektioner.

#Integrera med ORM

 1. Installera ditt valda ORM och inkludera det i din kodbas.

 2. Skapa en databas som innehåller en tabell med böcker. Lägg in minst tre böcker (riktiga eller påhittade) med deras titel, ISBN och författare samt en bild som representerar boken.

 3. Skapa en webbsida, i din valda kodbas, där man kan se innehållet för alla böcker.

 4. Det skall finnas ett menyval i din webbplats som leder till denna exempelsida.

#Bygg din applikation mot ett ORM

 1. Jobba vidare med dina spel för Yatzy och/eller 21 och skapa en Highscore-lista som sparar “de bästa” från spelomgångarna. Du kan själv välja exakt hur det skall fungera.

 2. Det skall finnas ett menyval i din webbplats som leder till din HighScore sida.

#Publicera

 1. När du är klar, kör make test för att köra alla testerna mot ditt repo. När man kör make test så bör det passera utan allvarliga felmeddelanden.

 2. Dubbelkolla att webbplatsen fungerar på studentservern genom att göra en dbwebb publishpure me och testköra den.

 3. Committa alla filer till ditt repo och lägg till en ny tagg (5.0.*). Öka versionnumret om du lägger till ändringar (5.0.1, 5.0.2 och så vidare). Rättaren kommer normalt sett att använda din senaste tagg som är >= 5.0.0 och < 6.0.0. Notera att det är tagg version 5 som vi använder i detta kmom, oavsett vilka taggar du använt tidigare.

 4. Pusha upp repot till GitHub/GitLab, inklusive taggarna.

#Tips från coachen

Använd de manualer och lärresurser som varje ORM leverantör och ramverk erbjuder.

Lycka till och hojta till i chatt och forum om du behöver hjälp!

#Revision history

 • 2021-04-26: (A, mos) Första utgåvan.

Document source.

Category: kurs mvc.