Jämför laddningstider på webbplatser

By . Latest revision .

Välj ut ett antal webbplatser och mät dem med med verktyg som kollar hur effektiva en webbplats är i laddningstid och optimering.

Sammanställ dina resultat i en rapport.

#Förkunskaper

anax-flat?

#Introduktion

Det finns “regler” för hur du kan, och bör, optimera din webbplats. Två verktyg som både definierar ett antal regler, och kontrollerar hur webbplatsen lever upp till dem, är YSlow och Google Pagespeed.

Du skall nu använda dessa båda verktyg för att mäta hur optimerade ett antal webbplatser är.

Skriv din delrapport i din me-sida under report/speed

#Krav

  1. Du kan jobba enskilt eller i grupp om två. Om ni är två så skriver ni en rapport som ni båda använder i era egna me-sidor.

  2. Välj ut fem webbplatser, inklusive dbwebb.se och bth.se.

  3. Testa webbplatserna i Google Pagespeed och dokumentera rådata i en tabell. För varje webbplats så testar du 3 olika sidor. Skriv egna kommentarer om resultaten och presentera resultaten i en graf.

  4. Gör samma sak men nu med YSlow.

  5. Skriv ett stycke där du analyserar och jämför de båda testerna.

  6. Skriv ett stycke där du lyfter fram totalt 5-7 förbättringsförslag till de webbplatser du undersökt. Vad bör webbplatserna allmänt göra för att bli bättre optimerade? Referera till de regler som är relevanta.

  7. Avsluta med ett stycke om dina egna åsikter om att optimera webbplatser.

#Extrauppgift

Det finns inga extrauppgifter.

#Tips från coachen

Jobba strukturerat och dokumentera all rådata.

Lycka till och hojta till i forumet om du behöver hjälp!

#Revision history

  • 2016-05-02: (PA, mos) Pre-release.

Document source.

Category: kurs-design, verktyg, drift.