Hänga gubben som modul i JavaScript

By . Latest revision .

Programmeringsövning i JavaScript där du skall bygga ett spel Hänga gubben. I uppgiften tränar du JavaScript-moduler, DOM, programmera logik med JavaScript och du får testa på att hantera SVG inline i en webbsida.

#Förkunskaper

Du har läst igenom artikeln “Funktioner, scope, closures och moduler med JavaScript”.

Du kan grunderna i JavaScript tillsammans med arrayer, objekt, eventhantering och du kan manipulera DOM.

Du vet vad en sandbox är för dina exempelprogram.

#Introduktion

En SVG-bild till hänga gubbe-spel.

En SVG-bild till hänga gubbe-spel.

Hänga gubben, i detta sammanhanget, är ett gissningsspel där det slumpas fram ett ord (från en lista av ord) och sedan gissar spelaren vilka bokstäver som finns i ordet. Vid varje felaktig gissning ritas delar av en bild ut och när alla delarna är utritade så har spelaren förlorat. Om spelaren lyckas gissa alla bokstäver i ordet så vinner spelaren.

Det finns ett spel som du kan använda som förlaga, det visar hur spelet fungerar. Det är ett Hangman-spel, byggt i PHP. Du kan alltid kika på källkoden om du tror du kan hämta ledtrådar till hur spelet ser ut.

Som hjälp till ditt spel så har du en bild och en grund till hur du döljer och visar delar av bilden. Hjälpen är strukturerad som en JavaScript-modul Hangman och det visar också hur tanken är att du bygger ditt spel – som en modul i JavaScript.

#Krav

1. Ta en kopia av din sandbox (från kmom01) och spara den i din kurskatalog under js/me/kmom06/hangman.

# Gå till kurskatalogen
cd me
cp -r kmom01/sandbox/* kmom06/hangman/

2. Kopiera hjälpkoden som visar hur du döljer och visar delar av bilden. Kopiera både HTML-koden (inklusive SVG-bilden som ligger i HTML-dokumentet) och koden för JavaScriptet. Filerna finns i din katalog example/hangman, du kan kopiera dem därifrån.

# Gå till kurskatalogen
cp example/hangman/hangman-inline-svg.html me/kmom06/hangman/index.html
cp example/hangman/hangman.js me/kmom06/hangman/js/hangman.js

Nu bör du ha ett fungerande exempel att utgå ifrån. Se till så du har rätt sökväg till filen main.js.

3. Du skall skapa ett spel som fungerar likt PHP-exempel-spelet. Om du är osäker bör du hålla dig till det. Om du vill pröva mer avancerade saker så går det bra. Pröva på.

4. Skapa bokstäverna som du kan klicka på, du kan bara klicka på en bokstav en gång. Då skall den ändra style och inte gå att klicka på.

5. Skapa en ordlista (minst fem ord) som en del av din Hangman-modul. Skapa en funktion Hangman.wordlist() som kan anropas från consolen och skriver ut hela ordlistan i consolen.

6. Skapa en funktion som slumpar fram ett ord från ordlistan. Detta blir det aktiva ordet. Skapa en funktion Hangman.peek() som du kan anropa från consolen, det skall skriva ut det aktiva ordet. Det ger en möjlighet för spelaren att fuska.

7. När spelaren klickar på en bokstav så kontrollerar du om bokstaven finns i ordet. Om bokstaven inte finns så ritar du ut en del av bilden. Rita ut ordet med en kombination av _ för icke gissade bokstäver och de gissade bokstäverna på sina rätta platser (precis som PHP-exempel-spelet gör).

8. När (om) alla delar är utritade så visar du ett meddelande om “Game Over” på spelplanen, eller motsvarande. Det går nu inte att göra några fler gissningar.

9. När (om) spelaren har gissat alla bokstäver i ordet så skriver du ut “You Won The Game!” på spelplanen, eller motsvarande. Det går nu inte att göra några fler gissningar.

10. Ladda om sidan för att köra ett nytt spel.

11. När du är klar skall du validera och publicera ditt resultat enligt följande:

# Ställ dig i kurskatalogen
dbwebb validate hangman
dbwebb publish hangman

Rätta de felen som dyker upp. Sen är du klar. Dubbelkolla att spelet fungerar på studentservern.

#Extrauppgift

Gör fler funktioner som du kan anropa från consolen. Det är bra både för felsökning och kanske kan du spela hela spelet från consolen, via funktionsanrop?

Fundera över vilka medlemmar av modulen Hangman som skall vara publika och privata? Ta ett aktivt beslut och låt det återspeglas i din kod. Publika och privata i detta sammanhanget är skillnaden på om de exponeras som modulens API, det vill säga det som returneras från modulen när den skapas.

#Tips från coachen

Lös uppgiften på ditt eget vis. Det är det viktigaste. Se hur bra dina vingar bär.

Lycka till och ställ frågor i forumet om du behöver hjälp!

#Revision history

  • 2020-12-03: (D, lew) Genomgång inför ht20.
  • 2015-08-27: (C, mos) Uppgraderad till dbwebb-cli version 2.
  • 2014-11-19: (B, mos) Lagade länken till svg-bilden.
  • 2014-10-27: (A, mos) Första utgåvan i samband med kursen javascript1.

Document source.

Category: webbprogrammering.