Gör en blogg med CBlog baserad på CContent

By . Latest revision .

Du skall skapa en klass CBlog som fungerar som en blogg. Den skall vara kopplad till klassen CContent och hantera innehåll av typen post. Klassen CBlog är endast till för att visa innehållet, det är en klass som kan gör att sidkontrollern blog.php blir enklare att skriva. Klassen CBlog skall inte innehålla någon administration eller hantering av posterna, det sköts redan av din klass för CContent. Klassens primära syfte är att göra en blogg av innehållet från CContent, det skall se ut och fungera som en blogg.

I guiden “Lagra innehåll i databas för webbsidor och bloggposter” så hanteras innehåll i databasen. I samma guide visas hur sidkontrollern blog.php fungerar. Du skall renodla sidkontrollern i exemplet och flytta det som går till klassen CBlog.

#Förkunskaper

Du bör ha gjort, eller ha förkunskaper som motsvarar, guiden “Lagra innehåll i databas för webbsidor och bloggposter”.

Du behöver ha kunskap om Anax och Anax moduler.

#Krav

  1. Skapa klassen CBlog som en modul i Anax.

  2. Klassen skall ha samma funktionalitet som finns för sidkontrollern blog.php i nämnda guide. Du kan utgå från koden som beskrivs i guiden.

  3. Skapa en sidkontroller blog.php som använder CBlog för att visa upp webbsidor.

  4. Visa datum för när bloggposten skrevs.

#Extrauppgift

  1. Visa vem som författade artikeln.

  2. Utveckla din navbar så att den kan länka och visa aktuell sida som hanteras av blog.php.

  3. Lägg till så att CContent kan hantera kategorier, så att du kan kategorisera dina blogginlägg.

#Tips från coachen

Lös uppgiften på ditt eget vis. Det är det viktigaste. Se hur bra dina vingar bär.

Lycka till och hojta till i forumet om du behöver hjälp!

#Revision history

  • 2013-10-29: (B, mos) Flyttade krav på koppling till användare till extra uppgift.
  • 2013-09-30: (A, mos) Första utgåvan i samband med oophp version 2.

Document source.

Category: php.