En navbar till Anax Lite (steg 1)

By . Latest revision .

Du skall utveckla kod och struktur som hjälper dig att generera HTML-kod för olika typer av navbar och menyer. Tanken är att du konfigurerar dina menyer via en array och du har kod som med hjälp av arrayen kan skapa HTML-kod för navbaren/menyn.

Detta är första steget i övningen och här skriver du din kod i vyn och arrayen konfigurerar du i vyn.

I uppgift “En navbar till Anax Lite (steg 2)” så skall du bygga vidare på lösningen du gör här, men integrera koden som en klass i ramverket Anax Lite.

#Förkunskaper

Du har jobbat igenom artiklen “Bygg ett eget PHP-ramverk” och du kan jobba med klasser i PHP.

#Introduktion

Följande är grundläggande information som du underlättar för att lyckas med uppgiften.

#Principen bakom generera navbar

Principen bakom skapandet av navbaren är enkel och handlar om att strukturera och dela upp kod så att var sak har sin plats.

I grunden handlar det om att generera en navbar som kan se ut ungefär så här i HTML-kod.

<navbar class="navbar">
  <li>
    <li class="current"><a href="https://dbwebb.se/">Hem</a></li>
    <li><a href="https://dbwebb.se/kurser">Kurser</a></li>
    <li><a href="https://dbwebb.se/kurser/oophp">Kurs oophp</a></li>
  </li>
</navbar>

Vi vill lyfta ut navbarens innehåll och lagra det i en array. Det kan se ut så här.

<?php
$navbar = [
  "config" => [
    "navbar-class" => "navbar"
  ],
  "items" => [
    "hem" => [
      "text" => "Hem",
      "route" => "",
    ],
    "kurser" => [
      "text" => "Kurser",
      "route" => "kurser",
    ],
    "oophp" => [
      "text" => "Kurs oophp",
      "route" => "kurser/oophp",
    ],
  ]
];

Det som nu behövs är kod, en loop kanske, som använder arrayen och skapar HTML-koden.

Därefter kan man med CSS få navbaren att se både snygg ut och fungera i olika variationer av menyer.

#Skapa länkar och inkommande route?

Kom ihåg att ramverket innehåller metoder för att generera länkar och för att hämta värdet på nuvarande route.

När du är i vyn så har du tillgång till $app.

#Var lägger jag koden?

Spara alla filerna under ditt me/anax-lite.

View-filer lägger du under view/navbar1/.

#Krav

 1. Navbaren skall konfigureras från en array. Arrayen kan placeras i vyn.

 2. Bygg kod som tar arrayen och genererar HTML-kod för navbaren. Spara koden i vyn.

 3. Använd navbaren i din webbplats, för att kontrollera att den fungerar.

 4. Lägg till style så att din navbar ser ut som en navbar.

#Klar och taggad

 1. Kör make test för att kolla att du inte har några valideringsfel.

 2. Gör en dbwebb publish anax-lite för att kolla att allt validerar och fungerar.

 3. Committa alla filer och lägg till en ny tagg (1.0.*).

 4. Pusha upp repot till GitHub, inklusive taggarna.

#Extrauppgift

Lös följande extrauppgifter om du har tid och lust.

 1. Gör en navbar som har stöd för undermenyer.

#Tips från coachen

Lycka till och hojta till i forumet om du behöver hjälp!

#Revision history

 • 2017-03-16: (A, mos) Första utgåvan i samband med kursen oophp v3.

Document source.

Category: kurs oophp, php, anax-lite.