Ditt första Python-skript

By . Latest revision .

Skriv ett av dina första enklare program i Python genom att konvertera mellan olika typer av värden.

#Förkunskaper

Du har jobbat igenom artikeln “Installera en labbmiljö till Python” och “Introduktion till variabler och datatyper”.

#Introduktion

Du har säkert suttit på ett flygplan och sett på skärmen hur högt planet flyger, vilken hastighet det har, temperaturen utanför och hur långt det är till destinationen och vad klockan är för tillfället.

Det är siffror som omväxlande visas i meter, km/h och Celsius och sedan växlar det till feet, mph och Farenheit.

Du skall nu göra ett program som ber användaren mata in följande värden:

 • Höjd över havet (meter)
 • Hastighet (km/h)
 • Temperatur utanför flygplanet (Celsius)

Sedan skall programmet skriva ut motsvarande värden enligt:

 • Höjd över havet (feet)
 • Hastighet (mph)
 • Temperatur utanför flygplanet (Farenheit)

1 meter är 3.28084 feet.

1 kilometer är 0.62137 miles.

För att konvertera från Celcius till Farenheit används följande formel:

[°F] = [°C] * 9 / 5 + 32

#Krav

 1. Kopiera exempel programmet hello.py och utgå från det. Spara ditt resultat i filen me/kmom01/plane/plane.py.
# Ställ dig i roten av kurskatalogen python
cp -i example/hello/hello.py me/kmom01/plane/plane.py
cd me/kmom01/plane
ls
 1. plane.py skall innehålla 3 separata inputs, den första skall vara höjden, den andra skall vara hastigheten och den sista skall vara temperaturen. Dessa värden skall behandlas som flyttal (float).

 2. De slutliga värden som skrivs ut skall vara avrundade till två decimaler.

 3. Skriv programmet så att det fungerar enligt introduktionen ovan.

 4. Ladda upp och publicera uppgiften genom att göra följande kommandon i kurskatalogen i terminalen.

# Ställ dig i roten av kurskatalogen python
dbwebb validate plane
dbwebb publish plane

Rätta eventuella fel som dyker upp och publicera igen. När det ser grönt ut så är du klar.

Dina uppladdade python filer syns inte på studentservern. Vill du dubbelkolla att dina filer finns på studentservern kan du använda kommandot: dbwebb inspect kmom01. Med kommandot dbwebb inspect kmom01 ser du dina inlämningar på samma sätt som de som rättar.

#Extrauppgift

Det finns ingen extra uppgift.

#Tips från coachen

Lycka till och hojta till i forumet om du behöver hjälp!

#Revision history

 • 2021-03-15: (G, moc) La till mer specifika krav.
 • 2020-05-07: (F, aar) La till förkunskapskrav och fixade copy kommandot.
 • 2017-06-31: (E, efo) Rensade uppgiften så den inte är .cgi.
 • 2016-03-17: (D, mos) hur man kopierar plane.py.
 • 2015-08-25: (C, mos) Uppdaterade till dbwebb v2.
 • 2014-08-25: (B, mos) Rättade fleaktig filnamn vid kopiering.
 • 2014-08-21: (A, mos) Första utgåvan i samband med kursen python.

Document source.

Category: python.