Bygg ut din htmlphp me-sida till version 3

By . Latest revision .

Bygg in en multisida i din me-sida. En undersida som har sin egen undermeny.

#Förkunskaper

Du har utfört uppgiften “Bygg ut din htmlphp me-sida till version 2”.

Du har utfört uppgiften “Bygg en multisida och testa arrayer”.

#Introduktion

Du skall uppdatera din me-sida, som du gjorde i förra kursmomentet. Du skall nu integrera din me-sida med en multisida, likt den du gjort i uppgiften “Bygg en multisida och testa arrayer”.

#Börja med att kopiera me-sidan

Börja med att ta en kopia från föregående uppgift me2, och bygg vidare på den.

# Ställ dig i rooten av kursrepot
cd me
cp -ri kmom02/me2/* kmom03/me3/

Nu har du din bas du kan utgå ifrån. Din resulterande sida skall finnas i katalogen me/kmom03/me3/.

#Återanvänd innehållet i din multisida

Trixet är att du nu ska skapa en ny multisida i din webbplats me/kmom03/me3/. För att göra det behöver du skapa en sida me/kmom03/me3/multipage.php som innehåller switchsatsen. Kopiera resten av innehållet från katalogen me/kmom03/multi.

#Krav

  1. Skapa en ny sida me/kmom03/me3/multipage.php och ge den ett eget menyval i din navbar.

  2. Din multipage.php skall ha samma innehåll som du har i kmom03/multi.

  3. Styla din menyn likt din navbar, så det känns som de hänger ihop stilmässigt. Ge den en stil så att det ser lite mer ut som en meny, eller en länklista.

  4. Validera och publicera din kod enligt följande.

# Ställ dig i kurskatalogen
#dbwebb validate me3
dbwebb publish me3

Rätta eventuella fel som dyker upp och publicera igen. När det ser grönt ut så är du klar.

#Extrauppgift

  • Lägg extra tid på att styla sidan så den ser bra ut och passar in i din me-sida.

#Tips från coachen

Validera och publicera ofta. Så slipper du en massa validerings- och publiceringsfel i slutet av övningen.

När du gör publish så körs även validate. Blir det för mycket fel när du kör publish så kan det bli enklare att bara göra validate till att börja med.

Lycka till och hojta till i forumet om du behöver hjälp!

#Revision history

  • 2015-08-24: (B, mos) Bort med referenser till `me/redovisa`.
  • 2015-05-20: (A, mos) Första utgåvan i samband med kursen htmlphp v2.

Document source.

Category: webbprogrammering.