Bygg en redovisa-sida till kursen design

By . Latest revision .

Du skall sätta samman en redovisa-sida, en me-sida, till kursen design. För att göra det skall du använda en förberedd kopia av ramvekret Anax (Anax Flat) med innehåll som är anpassat till kursen design.

De behöver installera din redovisa-sida, fylla den med innehåll och sedan lägga till style med CSS.

Du skall skapa ett Git-repo av din redovisa-sida och ladda upp den på GitHub.

#Förkunskaper

Du har en labbmiljö som motsvarar labbmiljön för kursen design.

#Introduktion och förberedelse

Gör följande steg för att förbereda dig för uppgiften.

Du kan se hur jag jobbar igenom stegen i videoserien “En redovisa-sida i kursen design”.

Videoserie som ger dig en introduktion till de olika delarna i att lösa uppgiften.

#Kopiera från example/redovisa

Det finns en förberedd installation som är specifik för kursen design och dess redovisningssida. Kopiera den och installera det som behövs med composer.

# Stå i rooten av kursrepot
rsync -av example/redovisa me
cd me/redovisa
composer install

När du är klar så kan du se vilka moduler som installerades av composer. Det är ren kuriosa och det är en lista av de PHP-moduler som används för att hantera din webbplats.

composer show

Se till att alla underkataloger i cache-katalogen är skrivbara.

chmod 777 cache/*

Nu kan du öppna en webbläsare och peka mot katalogen redovisa/htdocs. Får du problem eller felmeddelanden så går du vidare till nästa stycke och ser om det fungerar bättre.

#Publicera studentservern

Du kan nu publicera till studentservern.

Innan du gör det så behöver du ändra sökvägarna i htdocs/.htaccess, annars får du 404 på länkar och 500 på bilderna. Läs kommentaren överst i filen och gör som det står där.

Publicera till studentservern för att se att allt fungerar.

Första gången kan du publicera hela me-katalogen.

dbwebb publishpure me

Sedan räcker det att enbart publicera redovisa-katalogen.

dbwebb publishpure redovisa

I denna kursen är det enklast att publicera med publishpure eftersom vi inte bryr oss om valideringen eller minifieringen.

#Make

Dubbelkolla att du har Make installerat och att det fungerar.

Börja med att få en översikt över de kommandon du kan köra med make.

make

Kommandot make jobbar utefter det regelverket som finns i filen Makefile. Där ligger ett antal bra-att-ha saker som ofta återkommer i ett utvecklingsprojekt.

Du kommer i senare kmom att använda kommandot make för att bygga dina stylesheets utifrån en CSS preprocessor.

#Git

Gör ett git-repo av alla filer i katalogen.

# Stå i me/redovisa
git init
git add .

Nu har du ett repo, ett repository eller source code repository och du har lagt till alla filerna i katalogen så att de är en del av repot.

Informationen om själva repot lagras i den dolda katalogen .git. Om du behöver starta om så kan du ta bort den katalogen. Det återskapas när du gör ovan kommandon för att initiera repot.

ls -la .git

Du kan kontrollera status på ditt nyskapade Git repo.

git status

Kommandot visar dig status för ditt repo och berättar vilka filer som ändrats och inte committats.

För att “skriva till repot”, eller göra commit på de ändringar som gjorts, så utför du en commit.

git commit -m "First commit"

Eventuellt kommer Git be dig att ange din epost och namn för att kunna identifiera dig som den som gör committsen.

git config user.email "mos@dbwebb.se"
git config user.name "Mikael Roos"

Nu är alla filerna tillagda till ditt repo.

#Git historik

Git som versionshanteringssystem kommer ihåg den historik som du committat till repo. Den minns varje commit och vid behov kan man se exakt den kodversionen som gällde för en viss commit.

För att göra det enkelt att se sin egen commithistorik så lägger vi till två alias som visar en lista över alla commits, commit-meddelandet och tidpunkten.

Kör följande två kommandon i din terminal.

git config --global alias.hist 'log --all --decorate --pretty=format:"%h %ad | %s%d [%an]" --graph --date=short'
git config --global alias.tree "log --graph --abbrev-commit --decorate --date=relative --format=format:'%C(bold blue)%h%C(reset) - %C(bold green)(%ar)%C(reset) %C(white)%s%C(reset) %C(dim white)- %an%C(reset)%C(auto)%d%C(reset)' --all"

Du har nu två alias som du kan använda för att visa din commit-historik.

git hist
git tree

Du får fram en lista av dina commits, den senaste visas överst.

#GitHub

Gå till GitHub och skapa ett nytt repository dit du kan ladda upp git-repot.

Ladda upp ditt git-repo till GitHub (byt ut git@github.com:mosbth/designv2.git mot länken till ditt eget repo).

git remote add origin git@github.com:mosbth/designv2.git
git push -u origin master

Använd SSH-nycklar för att identifiera dig, det blir så mycket enklare att slippa skriva lösenord varje gång man laddar upp repot.

Får du problem med SSH-nycklarna så pröva igen. Som plan B kan du använda http som metod att publicera på GitHub och försöka med SSH-nycklarna en annan dag.

Nu har du publicerat din me-sida på GitHub.

#Git tag

När du är klar med alla uppdateringar så kan du committa alla ändringar i ditt git repo. Du kan också lägga till en tagg för att markera nuvarande status i git repot som väl fungerande.

En samling taggar ger en historik av koden och gör det enklare att gå tillbaka till ett visst läge i koden.

Se till att du lagt till alla filer och committat alla ändringar innan du taggar.

Du taggar med kommandot git tag.

git tag -a v1.0.0 -m "Ett meddelande för denna taggen"

När du är klar kan du ladda upp git repot och dess taggar till GitHub.

git push
git push --tags

#Bekanta dig

Bekanta dig med strukturen för din redovisa-katalog och se vad som där finns.

Du kan ta hjälp av videoserien för att till exempel kolla in följande.

 • Modifiera en befintlig sida.
 • Modifiera innehållet i ett block (aside).
 • Lägga till ett nytt block (aside).
 • Modifiera innehållet i ett footer-block.
 • Redigera flash-bild för en specifik sida (flash).
 • Lägg till ett nytt block till ett befintligt sida och styla den (byline).
 • Var skriver jag redovisningstexten?
 • Lägg till en ny sida och infoga i navbaren.
 • Byt stil med styleväljaren.
 • Lägg till en egen stylesheet.
 • Aktivera en stylesheet som default style i config/page.php.

#Krav

 1. Förstasidan content/index.md skall innehålla en hälsning/presentation av/om dig tillsammans med minst en bild.

 2. Lägg till en byline (bild och text om dig) till förstasidan. Du kan ha samma byline på fler sidor om du vill.

 3. På about-sidan lägger du in valfri text om kursen tillsammans med en godtycklig bild som du anser kompletterar sidans innehåll.

 4. På din about-sida skall du lägga en länk till kursens GitHub-repo.

 5. På din about-sida skall du lägga en länk till GitHub-repot för din me-sida.

 6. Byt ut den bilden som nu finns med som flash-bild på alla sidorna. Lägg dit en egen bild som du tycker passar. Du kan ha olika bilder på olika sidor, om du vill och alla sidor behöver inte ha en flash-bild.

 7. Fyll i ett utkast till din redovisningstext för detta kursmomentet på rätt plats i sidan för redovisningar. Skriv färdigt redovisningstexten när du är helt klar.

 8. Skapa en testsida content/test.md för att leka runt med olika konstruktioner av Markdown så du kan testa och se hur Markdown samverkar med HTML när du skriver innehåll. Lägg sidan i din navbar så den är enkel att nå.

 9. Lägg till style i filen htdocs/css/kmom01.css så att din webbplats blir användbar. Det räcker om du lägger till begränsat med style. Du får jobba vidare med stylen i nästa kmom.

 10. Aktivera din kmom01.css som default stylesheet i styleväljaren.

 11. Gör en dbwebb publishpure redovisa och kontroller att allt fungerar på studentservern.

 12. Committa alla filer och lägg till en (ny) tagg (1.0.*).

 13. Pusha repot till GitHub, inklusive taggarna.

#Tips från coachen

Gör små commits och committa ofta, när du väl har din bas. Använd tydliga committ-meddelanden så att historiken ser bra ut.

Lycka till och hojta till i forumet om du behöver hjälp!

#Revision history

 • 2018-11-07: (C, mos) Tog bort dublett av kravet byline.
 • 2018-11-05: (B, mos) Förtydliga var du står när du skapar git-repot.
 • 2018-10-29: (A, mos) Första utgåvan för design v2, omarbetad version av artikeln ‘Bygg en me-sida med Anax Flat’.

Document source.

Category: kursen design, anax-flat.