Skapa tema enligt designprinciper

By . Latest revision .

Du skall skapa ett tema till din me/redovisa som använder sig av tydliga designprinciper.

Du gör själv ett urval av de designprinciper du vill jobba med och hur du vill implementera dem i ditt tema.

#Förkunskaper

Du har gjort uppgiften “Skapa tema med designelement” och har grundläggande kunskap om hur du kan jobba med olika designelement.

Du har grundläggande kunskaper om vad designprinciper och designelement innebär för en design.

#Introduktion

Det finns olika designprinciper som kan ge liv och rörelse till en design. Du skall försöka att använda några av dem och skapa ett nytt tema till din webbplats.

Designprinciper som kan vara intressanta är till exempel följande:

 • Balans
 • Perspektiv
 • Harmoni
 • Unity
 • Rörelse
 • Variation

Det kan finnas fler variationer på designprinciper, det går bra att använda dem så känn dig inte bunden till listan ovan.

Du uppnår designprinciperna genom att medvetet jobba med designlement.

Om temat som sådant är perfekt eller inte spelar mindre roll, du tränar designprinciper så vi har fokus på dem. Lyft fram dem så det blir tydligt, det gör inget om det blir övertydligt.

#Krav

 1. Skapa ett nytt dokument, en rapport, i content/rapport/08_designprinciper.md. Det finns inga krav på vilka rubriker du använder.

 2. Gör ett tema som du döper till “kmom06-designprinciper” och lägger i din temaväljare. Gör så att detta tema upplevs helt annorlunda än temat “kmom06-designelement”.

 3. Eventuellt kan du skapa nya sidor där du skapar underhåll som är specifikt för ditt tema, det kan tex vara bilder i regioner eller andra saker som kräver innehåll i webbsidan, innehåll som inte kan skapas enbart med style/css.

 4. I din rapport berättar du om designen av ditt tema och vilka designprinciper du valt att jobba med och på vilket sätt du gör det. Ange eventuella källor som förklarar innebörden av respektive designprincip.

 5. Gör en dbwebb publishpure redovisa och kontrollera att allt fungerar på studentservern.

 6. Committa alla filer, inklusive temats filer och lägg till en (ny) tagg (6.0.*).

 7. Pusha repot till GitHub, inklusive taggarna.

#Extrauppgift

Gör ytterligare ett tema “kmom06-designprinciper-fun” där du gör allt för att krocka olika designprinciper, gör en design som står ut där man känner att den designen fungerar verkligen inte. Lek och busa.

#Tips från coachen

Lycka till och hojta till i forumet om du behöver hjälp!

#Revision history

 • 2018-12-11: (C, mos) Det räcker med ett tema, gör två som extrauppgift.
 • 2017-12-01: (B, mos) Lade till tema som extrauppgift, två istället för tre teman.
 • 2016-11-29: (A, mos) Första utgåvan.

Document source.

Category: kurs/design.