Analysera text och ord

By , . Latest revision .

Vi har i Marvin byggt ett program bestående av två moduler och ett antal funktioner som samverkar för att Marvin kan svara på frågor. Vi har även bekantat oss med dictionary där vi kan spara nyckel-värde par. Vi ska i denna uppgift skapa ett Marvin liknande program som tar emot inmatning och kan analysera en text.

#Förkunskaper

Du har en bra förståelse för dictionary och har jobbat igenom “Python med dictionaries och tupler” och Att läsa filer som listor i Python.

#Introduktion

I kursrepot finns en del av “Phil, the Fiddler”, example/text/phil.txt. Du skall använda den texten och låta ditt CLI-program analysera den.

Vill du lära dig mer om vad textanalys kan innebära “på riktigt” så läser du lite om text analys och text mining på Wikipedia.

Du kommer göra en övning med ordfrekvens, läs gärna om det på Wikipedia Letter Frequency och studera bilden som visar bokstävernas procentuella förekomst i det engelska språket.

För samtliga uppgifter gäller att ett ord består av bokstäverna [A-z]. Ett tips är att konvertera alla ord till enbart små bokstäver [a-z], det kan göra uppgiften enklare.

Googla “online word counter” eller “online letter counter” så hittar du verktyg som gör precis det du skall göra. Testa att köra in texten i ett av dem och se hur det ser ut. Då får du en referens och mental bild som kan hjälpa dig att se om du är på rätt väg eller ej.

Du ska i uppgiften göra ett program som analyserar en text från en fil. Det kan se ut på detta sättet när vi kör programmet:

Försök gärna skriva DRY kod, funktioner som kan återanvändas för mer än 1 menyval.

#Krav

Alla taggar har samma namn som menyvalen. Så för att testa “change” kan man skicka med --tags=change osv.

Börja med att kopiera text-filen phil.txt.

# Ställ dig i kursrepo katalogen
# rsync används för att kopiera filer och mappar
rsync -a example/text/ me/kmom06/analyzer/
cd me/kmom06/analyzer

Se till att din katalog analyzer innehåller filen phil.txt och lorum.txt. phil.txt ska vara FÖRVALT i programmet när man startar det.

 1. Ni får inte använda externa moduler för att göra analyzen. T.ex. får ni inte använda collections modulen. Ni ska skriva koden själva. Däremot får ni använda t.ex. itemgetter för att sortera er data.

 2. Ditt program ska bestå av två moduler: main.py och analyzer.py.

 3. Du skall skapa funktioner för textanalysering i modulen analyzer.py.

 4. Filen main.py skall enbart innehålla kommandoloopen, tänk while-loopen i marvin, och använda sig av modulen analyzer för att lösa uppgiften. Koden ska ligga i en funktion som heter main. Glöm inte if __name__ == "__main__" i main.py för att starta programmet.

 5. Analysera antal rader (ej tomma), ord och bokstäver med menyvalen lines, words och letters. Skriv minst en funktion för varje kommando i analyzer.py.

  input: "lines"    output: "17"
  input: "words"    output: "199"
  input: "letters"   output: "907"
  
  • Tags: count (gemensam för alla tre), words, lines, letters.
 6. Analysera även ord- och bokstavsfrekvensen och skriv ut de sju mest förekommande orden och bokstäverna. Använd menyvalen word_frequency och letter_frequency. Ange frekvensen i % av totala mängden ord eller bokstäver. Avrunda till en (1) decimal. Använd strukturen "<bokstav/ord>: <antal> | <procent>%" i utskriften. Utskriften ska vara sorterad i storleks ordning och bokstavsordning sjunkande. Om två ord har 5 ska orden sorteras i bokstavsordning sjunkande. Skriv minst en funktion för varje kommando i analyzer.py.

  input: "word_frequency"    output: "the: 12 | 6.0%
                      to: 8 | 4.0%
                      and: 7 | 3.5%
                      of: 6 | 3.0%
                      street: 5 | 2.5%
                      him: 5 | 2.5%
                      he: 5 | 2.5%" 
  input: "letter_frequency"   output: "e: 108 | 11.9%
                      t: 91 | 10.0%
                      o: 77 | 8.5%
                      h: 67 | 7.4%
                      n: 66 | 7.3%
                      i: 64 | 7.1%
                      a: 64 | 7.1%"
  
  • Tags: freq (gemensam för alla båda), word_frequency, letter_frequency.
 7. Ditt program skall klara av menyvalet all som kör alla analyserings funktioner i följd och skriver ut resultatet. Utskriften ska vara sorterad i storleks ordning och bokstavsordning sjunkande. Om två ord har 5 ska orden sorteras i bokstavsordning sjunkande tips (använd er av en lista och tupler för att göra sorteringen).

  input: "all"    output: "17
                199
                907
                the: 12 | 6.0%
                to: 8 | 4.0%
                and: 7 | 3.5%
                of: 6 | 3.0%
                street: 5 | 2.5%
                him: 5 | 2.5%
                he: 5 | 2.5%" 
                e: 108 | 11.9%
                t: 91 | 10.0%
                o: 77 | 8.5%
                h: 67 | 7.4%
                n: 66 | 7.3%
                i: 64 | 7.1%
                a: 64 | 7.1%"
  
  • Tags: freq (gemensam för alla båda), word_frequency, letter_frequency.
 8. Ditt program ska klara av menyvalet change. Det ska användas för att byta ut vilken fil som används vid övriga menyval. Använd ett input anrop för att fråga användaren om vad den nya filen heter som ska användas. Ni kan testa byta mellan phil.txt och lorum.txt för att kolla att det fungerar.

  • Tags: change.

  PS. följande är rätt svar för all med lorum.txtfilen:

  input: "all"    output: "3
                25
                140
                dolor: 2 | 8.0%
                vivamus: 1 | 4.0%
                vitae: 1 | 4.0%
                varius: 1 | 4.0%
                urna: 1 | 4.0%
                sit: 1 | 4.0%
                pellentesque: 1 | 4.0%
                i: 18 | 12.9%
                e: 16 | 11.4%
                u: 12 | 8.6%
                a: 12 | 8.6%
                t: 10 | 7.1%
                l: 10 | 7.1%
                s: 9 | 6.4%"
  
 9. Gör menyvalet q som avslutar programmet.

 10. Testa, validera och publicera din kod enligt följande.

# Flytta till kurskatalogen
dbwebb test analyzer
dbwebb validate analyzer
dbwebb publish analyzer

#Extrauppgift

 1. Bygg ut ditt program så att det även kan skriva ned resultatet i en fil. Lägg till menyvalet write [choice] där [choice] är något av de andra menyvalen. Ditt program ska skriva ner resultatet i en fil som heter output.txt. Om filen redan innehåller ett värde ska det skrivas över med det nya värdet.

  input: "write lines"    file content: "17"
  input: "write words"    file content: "199"
  

#Tips från coachen

Försök att återanvända dina funktioner, det underlätta i många fall och skapar bra kodstruktur.

Lär dig felsöka med debuggern, använd den när du får problem. Komplettera med utskrifter av print().

Validera ofta. Så slipper du en massa valideringsfel i slutet av övningen.

Lycka till och hojta till i forumet om du behöver hjälp!

#Revision history

 • 2022-09-19: (C, aar) Tog bort krav om egen modul för menyn och la till extrauppgift.
 • 2020-05-25: (B, aar) Skrev om uppgifter för hantera automaträttning.
 • 2020-03-30: (A, moc) Ny version för att introducerar automaträttning.

Document source.

Category: python.