Webbprogrammering 120/180

Bra att ha saker.

#Övergripande planering

Det finns övergripande planering i Google kalender som riktar sig till de som går läsår1 och kurspaket, läsår 2 samt generella dbwebb-aktiviteter.

Läs mer om kalendrarna.

#Kurser per antagningsomgång

Översikt av de kurser som ingår i programmet i en viss antagningsomgång, via dbwebbs kursöversikt inklusive versioner av kurserna.

#Webbprogrammering 120hp distans

#Webbprogrammering 180hp campus

#Programöversikt, planering och uppföljning av kurser

Få en översikt av de kurser som ingår i din antagningsomgång till programmet och gör din egen uppföljning av ditt studieresultat i dessa handsnickrade excel-översikter av programmets kurser.

#Webbprogrammering 120hp distans

#Webbprogrammering 180hp campus

#Utbildningsplaner

Utbildningsplanen är det formella dokumentet som styr upplägget för en antagningsomgång.

#Webbprogrammering 120hp distans

#Webbprogrammering 180hp campus

#Webb, Internet och Programvaruteknik 180hp

#Webb, Internet och Programvaruteknik 120hp

#Programöversikt

Länken går till en äldre del av BTHs webbplatser, men ger en översikt av de kurser som ingår i en viss antagningsomgång.

#Webbprogrammering 120hp distans

#Webbprogrammering 180hp campus

#Webb, Internet och Programvaruteknik 180hp

#Webb, Internet och Programvaruteknik 120hp

#Eget arbetsmaterial (äldre)

#Revision history

  • 2019-11-19: (E, mos) Länk till kurs-excel för 2020.
  • 2019-02-04: (D, mos) Länk till utbildningsplan för 2018, 2019 samt uppföljning av status och tog bort äldre studieplaner.
  • 2018-05-21: (C, mos) Lade till antagningsomgång 2019 för programmen.
  • 2017-04-19: (B, mos) Lade till programöversikt och utbildningsplaner.
  • 2016-12-21: (A, mos) Första utgåvan.

Document source.