Webbprogrammering 120/180

Bra att ha saker.

#Övergripande planering

Det finns övergripande planering i Google kalender som riktar sig till de som går läsår1 och kurspaket, läsår 2 samt generella dbwebb-aktiviteter.

Läs mer om kalendrarna.

#Rekommenderade studieplaner

#Lektionsplaner

#Termin 1

#Termin 2

#Termin 3

#Kurser per antagningsomgång

Översikt av de kurser som ingår i programmet i en viss antagningsomgång.

#Webbprogrammering 120hp distans

#Webbprogrammering 180hp campus

#Eget arbetsmaterial

#Utbildningsplaner

#Webbprogrammering 120hp distans

#Webbprogrammering 180hp campus

#Webb, Internet och Programvaruteknik 180hp

#Webb, Internet och Programvaruteknik 120hp

#Programöversikt

#Webbprogrammering 120hp distans

#Webbprogrammering 180hp campus

#Webb, Internet och Programvaruteknik 180hp

#Webb, Internet och Programvaruteknik 120hp

#Revision history

  • 2018-05-21: (C, mos) Lade till antagningsomgång 2019 för programmen.
  • 2017-04-19: (B, mos) Lade till programöversikt och utbildningsplaner.
  • 2016-12-21: (A, mos) Första utgåvan.

Document source.