Kmom03/04: PHP

By . Latest revision .

Vi lär oss programmeringsspråket PHP och hur man programmerar i det via vanliga programmeringskonstruktioner som variabler, if-satser, loopar, datastrukturer som arrayer och vi organiserar koden i filer och funktioner.

När vi kan grunderna går vi vidare och använder PHP för att bygga en webbplats. PHP är ett server-side språk och det är på webbserverns sida som PHP hjälper oss att skapa dynamik när vi genererar webbsidorna. Vi berör olika koncept som HTML formulär, GET/POST och SESSION/COOKIE som ofta används när man utvecklar webbplatser.

Vi försöker skapa en god katalogstruktur som är stödjande när vi utvecklar allt större webbplatser. Vi försöker återanvända kodsegment så att vi inte behöver duplicera koden.

När du är klar med detta kursmoment så har du grundläggande kunskap i hur man programmerar med PHP och grunderna för hur man bygger och driftsätter en dynamisk webbplats med PHP.

Detta är instruktionen för kursmomentet och omfattar det som skall göras inom ramen för kursmomentet. Läs igenom hela kursmomentet innan du börjar jobba. Om möjligt – planera och prioritera var du vill lägga tiden.

#Studieplan & Upplägg

Följande är förslag till en grov och övergripande studieplan för att genomföra kursmomentet. Läs igenom hela dokumentet, innan du bestämmer din plan, det kan finnas mer aktiviteter och lärmoment som är relevanta att utföra inom ramen för kursmomentet.

Kursmomentet omfattar cirka 20 + 20 studietimmar inklusive läsning, arbete med övningar och uppgifter, felsökning, problemlösning, redovisning och eftertanke.

#Vecka 1: PHP

Börja med att komplettera din labbmiljön för PHP. Dubbelkolla även att du kör version 8.0 (eller högre) av PHP.

Titta på följande föreläsningar. Föreläsningarna kan innehålla ytterligare läsanvisningar.

Delta i lektionen som förbereder dig för veckans uppgift.

  • I lektionen “Programmera med PHP” får du hjälp att komma igång med uppgiften. Lektionen spelas in.

Genomför veckans uppgift.

#Vecka 2: Webbplats med PHP

Titta på följande föreläsningar. Föreläsningarna kan innehålla ytterligare läsanvisningar.

Ovan föreläsningar ersätts av en längre lektion.

Delta i lektionen som förbereder dig för veckans uppgift. Lektionen kommer även täcka det som ovan föreläsningar var tänkta att täcka.

Genomför veckans uppgift.

#Resultat & Redovisning

Läs instruktionen om hur du skall redovisa.

För att avrunda detta kmom, se till att följande frågor besvaras i redovisningstexten.

  • Hur är din uppfattning om programmeringsspråket PHP så här långt?
  • Är du bekväm med att använda GET, POST, SESSION och COOKIE i din webbutveckling?
  • Hur kändes det att bygga webbplatsen med sidkontroller och vyer?
  • Vilken är din TIL för detta kmom?

Glöm inte att testa din inlämning med dbwebb test kmom03.

#Resurser & Referenser

Här anges referenser och övriga resurser som kan användas för vidare studier i det som kursmomentet omfattar.

#PHP

Grundläggande resurser för PHP äro följande.

Det fungerar bra att googla sig fram till relevant sida/funktion i manualen, pröva “php echo” och min rekommendation är att du väljer PHP referensmanualen som landningssida, det blir bäst i längden.

#W3Schools PHP

Webbplatsen W3Schools har en guide som är lättilgänglig när man vill komma igång med grunderna i PHP.

#Video för orientering

Titta på följande videor/filmer. Filmerna är tänkta att ge dig en liten orientering i det område som behandlas i kursmomentet.

Videorna ovan finner du även i spellistan “ Om webbutveckling (HTML, CSS, PHP, SQL)”.

#Revision history

  • 2021-09-17: (A, mos) Första utgåvan webtec-v1 ht21.

Document source.