Kmom03/04: PHP

By . Latest revision .

Arbete pågår.

En webbplats med HTML och CSS kan man kalla en statisk webbplats då innehållet ligger statiskt i HTML- och CSS-filer. En dynamisk webbplats kan ändra sidornas innehåll baserat på inkommande argument eller om användaren är inloggad på webbplatsen eller ej. En dynamisk webbplats kan också hämta sitt innehåll från andra källor, till exempel en databas. Dynamiken i en webbplats kan implementeras i klienten (webbläsaren med JavaScript) och/eller på serversidan (webbservern). Vi kommer titta på hur man gör dynamiska webbplatser med PHP på serversidan.

PHP är ett programmeringsspråk som är populärt att använda för att bygga dynamiska webbplatser. Vi skall börja med att lära oss hur PHP fungerar som programmeringsspråk och sedan ser vi hur PHP kan användas för att bygga dynamiska webbplatser.

PHP är ett vanligt programmeringsspråk och har konstruktioner som variabler, uttryck, if-satser, loopar, funktioner, arrayer och så vidare.

När PHP används tillsammans med webbplatsen kan vi posta HTML formulär till servern som hanterar dess innehåll. Vi kan till exempel bygga en procedur för att logga in på en webbplats med hjälp av formulär och sessioner.

När en webbplats växer med fler sidor och konstruktioner så är det viktigt att ha en god grundstruktur för hur filerna sparas. Vi går igenom hur denna grundstruktur kan se ut.

(Detta är instruktionen för kursmomentet och omfattar det som skall göras inom ramen för kursmomentet. Momentet omfattar cirka 20 + 20 studietimmar inklusive läsning, arbete med övningar och uppgifter, felsökning, problemlösning, redovisning och eftertanke. Läs igenom hela kursmomentet innan du börjar jobba. Om möjligt – planera och prioritera var du vill lägga tiden.)

#Labbmiljö

(ca: 2-4 studietimmar)

Moped

 • Installera PHP i pathen
 • Installera composer

#Läs & Studera

(ca: 4-12 studietimmar)

Följande är det som du bör studera för att läsa in dig på området och förbereda dig inför övningar och uppgifter.

#Introduktion till PHP

Vi börjar med en introduktion till programmeringsspråket PHP, dess beståndsdelar och hur man skriver program med PHP.

#PHP och arrayer

Vi tittar på hur vi kan jobba med arrayer i PHP.

#PHP och funktioner

Vi ser hur vi kan arrangera och organisera PHP-kod i funktioner.

#PHP webbsidor med sidkontroller och vyer

Vi fortsätter med att se hur PHP kan användas när vi bygger webbplatser och vi skapar en grundstruktur för webbplatsens sidor.

#PHP och HTML formulär

Vi fortsätter med att se hur PHP kan användas när vi bygger webbplatser och vi skapar en grundstruktur för webbplatsens sidor.

#PHP, cookies och sessioner

Vi fortsätter med att se hur PHP kan användas när vi bygger webbplatser och vi skapar en grundstruktur för webbplatsens sidor.

#Video för orientering

Titta på följande videor/filmer.

#Övningar & Uppgifter

(ca: 8-12 studietimmar)

#Övningar

Genomför följande övningar, det hjälper dig inför uppgifterna.

 1. Jobba igenom övningen “Gör en me-sida med HTML, CSS och PHP”. Övningen innehåller grunderna i HTML, CSS och PHP och visar hur du bygger upp en enkel webbplats. Filerna du jobbar med kan du spara i me/kmom01/me.

 2. Jobba igenom övningen “Gör en me-sida med HTML, CSS och PHP - steg 2”. Övningen bygger vidare på grunderna i HTML, CSS och PHP och visar hur du bygger ut din webbplats med några vanliga bra-att-ha konstruktioner.

 3. Jobba igenom övningen “Bygg en multisida med PHP (v2)”. Spara filerna i katalogen me/kmom03/multi, så kan du använda dem i den kommande uppgiften.

Bygg formulär. https://jonkopingenergi.se/privat/fiber/serviceavgift (använd även till databasen)

#Uppgifter

Dessa uppgifter skall utföras och redovisas.

 1. Gör uppgiften “PHP lab 1: uttryck, datatyper och variabler”. Spara alla filerna i katalogen me/kmom01/lab1.

 2. Gör uppgiften “PHP lab 2: villkor, loopar och inbyggda funktioner”. Spara alla filerna i katalogen me/kmom02/lab2.

 3. Gör uppgiften “PHP lab 3: Arrayer”. Spara alla filerna i katalogen me/kmom03/lab3.

 4. Gör uppgiften “Bygg en multisida och testa arrayer (v2)”. Spara filerna i katalogen me/kmom03/multi.

 5. Gör uppgiften “Bygg ut din me-sida till version 3 (v2)”. Spara filerna i katalogen me/kmom03/me3.

#Resultat & Redovisning

(ca: 1-2 studietimmar)

Läs instruktionen om hur du skall redovisa.

Se till att följande frågor besvaras i redovisningstexten.

 • Hur känns det att komma igång med datastrukturer som arrayer? Är det koncept du känner igen sedan tidigare?
 • Hur känns det med strukturer såsom sidkontroller, multisida och templatefiler?
 • Är det något särskild du vill berätta om din me-sida och dess struktur? Något som du är extra nöjd med?
 • Får du hjälp och stöd i guiderna (html/css-guiden och php-guiden)?
 • Vilken är din TIL för detta kmom?

 • Hur bekant är du med PHP och programmering rent allmänt, hur känns det att utveckla med PHP?

 • Vad tyckte du om PHP-labben, enkel eller utmanande?

#Resurser & Referenser

Här anges referenser och övriga resurser som kan användas för vidare studier i det som kursmomentet omfattar.

#PHP

Grundläggande resurser för PHP äro följande.

Det fungerar bra att googla sig fram till relevant sida/funktion i manualen, pröva “php echo” och min rekommendation är att du väljer PHP referensmanualen som landningssida, det blir bäst i längden.

#W3Schools PHP

Webbplatsen W3Schools har en guide som är lättilgänglig när man vill komma igång med grunderna i PHP.

#Revision history

 • 2021-05-20: (PA, mos) Arbete påbörjat för webtec-v1.

Document source.