Kmom05: Litet kundprojekt

By . Latest revision .

Du har så här långt jobbat dels med jQuery Mobile och dels prövat på ramverket Mithril. Båda varianterna är fokuserade på att skriva koden i klienten och de erbjuder två varianter till hur du kan utveckla en webapp som fokuserar på mobilt användande.

Du skall nu utföra ett mindre projekt till en kund. Du får själv välja vilken teknik du jobbar med – jQuery Mobile eller Mithril. Detta kursmoment är friare i sin utformning och det gäller att själv tänka till när det gäller val av teknik, prioritera kraven och tänka till vad kunden egentligen vill ha.

När du är klar har du skapat en mobil webapp till kunden.

(Detta är instruktionen för kursmomentet och omfattar det som skall göras inom ramen för kursmomentet. Momentet omfattar cirka 20 studietimmar inklusive läsning, arbete med övningar och uppgifter, felsökning, problemlösning, redovisning och eftertanke. Läs igenom hela kursmomentet innan du börjar jobba. Om möjligt – planera och prioritera var du vill lägga tiden.)

#Läsanvisningar

(ca: 0 studietimmar)

#Kurslitteratur

Det finns ingen kurslitteratur.

#Artiklar

Det finns inga artiklar.

#Video

Det finns inga videoförslag.

#Lästips

Det finns inga extra lästips.

#Övningar & Uppgifter

(ca: 16-20 studietimmar)

#Övningar

Det finns inga övningar.

#Uppgifter

Dessa uppgifter skall utföras och redovisas.

  1. Gör uppgiften “Me-app till din lokala pizzeria”.

#Extra

Det finns ingen extrauppgift.

#Resultat & Redovisning

(ca: 1-2 studietimmar)

Läs instruktionen om hur du skall redovisa.

Se till att följande frågor besvaras i redovisningstexten.

  • Berätta utförligt vilka val du gjorde och hur din app fungerar.
  • Fick du göra prioriteringar för att hålla dig inom max 20h, berätta om dem.
  • Gjorde du något som du är extra stolt/nöjd över i din app, berätta om det.
  • Var det något som krånglade eller tog extra mycket tid?

#Revision history

  • 2015-12-04: (A, mos) Första utgåvan för kursen.

Document source.