Kmom04: Databasdrivna modeller

By . Latest revision .

Vi skall titta på klasser i modell-lagret och utöka vår struktur med formulärhantering och databasdrivna modell-klasser.

Vi skall använda en extern modul för HTML-formulär och vi skall använda en extern modul för databashanteringen.

I arbetet skapar vi basklasser i modellagret som underlättar då vi implementerar applikationsspecifik kod. Vi kan se det som vi bygger upp modellklasser som kan scaffoldas fram, en form av återanvändning och ett försök att effektivisera vårt kodande.

I slutet tar vi våra nya kunskaper och integrerar i vår befintliga kod, ytterligare en möjlighet till refactoring.

I vårt arbete kommer vi i kontakt med designmönstret Active Record och en implementation av databasen, en query builder som erbjuder metoder för att producera SQL-koden.

Förbereder mig att skapa en ny användare.

Förbereder mig att skapa en ny användare.

Första försöket, redo att logga in med rätt akronym och rätt lösenord.

Första försöket, redo att logga in med rätt akronym och rätt lösenord.

En lista av böcker i ett exempel med CRUD.

En lista av böcker i ett exempel med CRUD.

(Detta är instruktionen för kursmomentet och omfattar det som skall göras inom ramen för kursmomentet. Momentet omfattar cirka 20 studietimmar inklusive läsning, arbete med övningar och uppgifter, felsökning, problemlösning, redovisning och eftertanke. Läs igenom hela kursmomentet innan du börjar jobba. Om möjligt – planera och prioritera var du vill lägga tiden.)

#Läsanvisningar

(ca: 2-4 studietimmar)

#Artiklar

Kika igenom följande artiklar.

 1. Bekanta dig med begreppet Active record genom att översiktligt titta på Wikipedias information. Se referenserna till implementationer i PHP och välj ut några av dem och titta översiktligt på dem. Du vill skaffa dig en känsla för hur olika ramverk jobbar mot databaser.

 2. Bekanta dig översiktligt med begreppet “Object-relational mapping” via Wikipedia.

 3. Artikeln PHP The Right Way innehåller ett kort stycke om “Abstraction Layers (Databases)”, läs igenom det som en introduktion och kika på de länkar som leder till olika ramverks implementationer av databas-moduler.

#Videor

Kika på följande videor.

 1. Jag försökte finna en video som visade innebörden av Active Record och fann “Easy PHP Database Handling With PHP ActiveRecord”, kika på den som ett komplement till artiklarna nedan.

#Övningar & Uppgifter

(ca: 12-16 studietimmar)

#Övningar

Gör följande övningar, de behövs normalt för att klara uppgifterna.

 1. Jobba igenom artikeln “Anax och formulärhantering” som visar hur du använder en extern modul för formulärhatering och hur du integrerar den i Anax. Du sparar koden i me/kmom04/anax4.

 2. Jobba igenom artikeln “Anax och databasdrivna modeller” som visar hur du använder en extern modul för databashantering och hur du integrerar den i Anax samt hur du kan jobba med den tillsammans med formulär. Du sparar koden i me/kmom04/anax4.

 3. Fortsätt fördjupa dig i databasdrivna modeller med ett exempel genom att jobba igenom artikeln “Anax med databasdrivna modeller enligt Active Record, ett exempel”. Då får se hur koden hänger samman i ett CRUD-exempel som använder den databasdrivna modellen tillsammans med designmönstret Active Record. Du sparar koden i me/kmom04/anax4.

#Uppgifter

Följande uppgifter skall utföras och resultatet skall redovisas via me-sidan.

 1. Se över grunden till din me-sida och överväg om något av de nya begreppen bör introduceras i din generella me-sida. Eventuella ändringar gör du under me/anax.

 2. Gör uppgiften “Integrera Bok-exemplet i din me-sida”. Ändringar gör du under me/anax.

 3. Gör uppgiften “Kommentarssystem med användare”. Bygg vidare på ditt kommentarssystem och se till att integrera med användare. Spara koden under me/anax.

 4. Pusha och tagga ditt Anax, allt eftersom och sätt en avslutande tagg (4.0.*) när du är klar med alla uppgifter i kursmomentet.

#Resultat & Redovisning

(ca: 2-4 studietimmar)

Läs instruktionen om hur du skall redovisa.

Se till att följande frågor besvaras i texten:

 • Hur gick det att integrera formulärhantering och databashantering i ditt kommentarssystem?
 • Berätta om din syn på Active record och liknande upplägg, ser du fördelar och nackdelar?
 • Utveckla din syn på koden du nu har i ramverket och din kommentars- och användarkod. Hur känns det?
 • Om du vill, och har kunskap om, kan du även berätta om din syn på ORM och designmönstret Data Mapper som är närbesläktade med Active Record. Du kanske har erfarenhet av likande upplägg i andra sammanhang?
 • Vad tror du om begreppet scaffolding, kan det vara något att kika mer på?

Har du frågor eller funderingar så ställer du dem i forumet.

#Revision history

 • 2017-09-11: (B, mos) Första releasen med allt klart.
 • 2017-09-05: (A, mos) Första utgåvan.

Document source.