Kursformalia våren 2024, läsperiod 4

By . Latest revision .

Kursformalia berör detaljer om kurstillfället och visar när det sker, vilka som är ansvariga och vilka studentgrupper som deltar samt information om kursens genomförande.

#Kurstillfälle

Kurstillfället pågår under läsperiod 4, våren 2024.

Kurstillfället pågår 9 veckor, det startar v13 och avslutas v22 (2024-03-25 – 2024-06-02).

#Lärarteam

Följande är lärarteamet för kursen.

Bild Vem Roll Kontakt och info
Mikael Mikael Roos (mos) Examinator, kursansvarig, lärare mos@bth.se, BTH, mikaelroos.se
Marie Marie Grahn (grm) Lärare grm@bth.se, BTH

Dessutom tillkommer ett antal lärarassistener som hjälper till med rättning och handledning.

#Studentgrupper

Följande studentgrupper/utbildningar deltar i kurstillfället.

Utbildning Kurstillfälle Format Utbildningsplan Ansvarig
Webbprogrammering 180hp DV1608 Campus PAGWE22 Mikael Roos
Webbprogrammering 120hp DV1608 Distans PAGWG22 Mikael Roos
Webbprogrammering och databaser 30hp DV1608 Distans Mikael Roos

Kursägare och studierektor

Detta kurstillfälle ägs av institutionen för datavetenskap (DIDA).

Roll Vem
Prefekt Bo Peterson
Studierektor Birgitta Hermansson

Studentkår och utbildningsförening

Denna kurs ligger inom ramen för utbildningsföreningen BITS arbete inom Blekinge Studentkår. Utbildningsföreningen jobbar med kvalitetssäkring och uppföljning av kvalitet på kurser och program och kan vara samtalspart för studenter.

#Revision history

  • 2023-03-11: (A, mos) Ny för vt23.

Document source.