Kursformalia våren 2021, läsperiod 4

By . Latest revision .

Kursformalia berör detaljer om kurstillfället och visar när det sker, vilka som är ansvariga och vilka studentgrupper som deltar samt information om kursens genomförande.

#Kurstillfälle

Kurstillfället pågår under läsperiod 4, våren 2021.

Kurstillfället pågår 9 veckor, det startar v13 och avslutas v21 (2021-03-29 – 2021-05-30).

#Lärarteam

Följande är lärarteamet för kursen.

Bild Vem Roll Kontakt och info
Mikael Mikael Roos (mos) Examinator, kursansvarig, lärare mos@bth.se, BTH, mikaelroos.se
Niklas Niklas Andersson (Aurora) Lärare nik@bth.se, BTH, GitHub, Linkedin

Dessutom tillkommer ett antal lärarassistener som hjälper till med rättning och handledning.

#Studentgrupper

Följande studentgrupper/utbildningar deltar i kurstillfället.

Utbildning Kurstillfälle Format Utbildningsplan Ansvarig
Webbprogrammering 180hp DV1608 vt21lp4 Campus PAGWE20 Mikael Roos mos@bth.se
Webbprogrammering 120hp DV1608 vt21lp4 Distans PAGWG20 Mikael Roos mos@bth.se
Webbprogrammering och databaser 30hp DV1608 vt21lp4 Distans Se kursssidan Mikael Roos mos@bth.se

Kursägare och studierektor

Detta kurstillfälle ägs av institutionen för datavetenskap (DIDA).

Roll Vem
Prefekt Anton Borg
Studierektor Anders Nelsson
Studierektor Birgitta Hermansson

Studentkår och utbildningsförening

Denna kurs ligger inom ramen för utbildningsföreningen BITS arbete inom Blekinge Studentkår. Utbildningsföreningen jobbar med kvalitetssäkring och uppföljning av kvalitet på kurser och program och kan vara samtalspart för studenter.

#Revision history

  • 2021-03-12: (A, mos) Ny för vt21.

Document source.