Läromaterial våren 2024, läsperiod 4

By . Latest revision .

Följande visar hur kursens läromaterial är uppdelat och publicerat samt vilka verktyg som används vid undervisningen.

#Lärplattformen Canvas

Allt kursmaterial nås via kurssidan på Canvas.

Här publiceras även större meddelanden rörande kursen.

#Kurssida dbwebb.se

En stor del av kursmaterialet finns tillgängligt via kurssidan på den öppna webbplatsen dbwebb.se.

#Kursrepo GitHub

Kursrepot finns via GitHub, det innehåller en struktur där allt kursmaterial skall publiceras.

För att jobba med kursrepot används kommandot dbwebb-cli.

#Labbmiljö

Det används en labbmiljö som består av ett antal programvaror som du behöver installera på din dator.

Installationen av labbmiljön sker i samband med de kursmoment där programvarorna används.

#Chatt via Discord

Det finns en kurschatt i Discord där du kan umgås med studenter, lärare och få eller ge hjälp.

Du får en invite till Discord via Canvas, eller be din lärare om det. Troligen har du redan fått en invite i samband med att du blev antagen till utbildningen.

Chatter är bra för snabba och korta svar, eller direkt felsökning. Dock är det lätt att en fråga försvinner i chatt-flödet och då kan du istället använda forumet. Du kan alltid se tilla tt det skapas en tråd för din fråga så kan du och läraren ha en längre diskussion.

#Forum via GitHub

Som diskussionsforum används GitHub issues på kursrepot. Där kan du ställa frågor om kursen och be om hjälp eller feedback.

Forumtrådar är bra för att reda ut saker och få långa och utredande svar på dina funderingar. Fråga tills du har fått ett bra svar.

#Videor

När det sker streamade (eller inspelade) genomgångar och föreläsningar så sker de ofta via Youtube-kanalen för dbwebb.

Det som streamas sparas även i en spellista på YouTube så att du kan se det när det passar dig.

Arkiv.

#Revision history

  • 2023-03-11: (A, mos) Ny för vt23.

Document source.