Klasser och objekt i PHP

By . Latest revision .

Introduktion till klasser och objekt i PHP, för att komma igång med grunderna i hur man skapar en klass och instansierar ett objekt. Koncept som objekt i sessioner, namespace och autoloader hanteras.

Videon är 46 minuter lång.

Klasser och objekt i PHP (med Mikael).

Du kan själv bläddra igenom de HTML slides som används i presentationen.

Resurser

Följande resurser används i olika omfattning i föreläsningen.

  1. Bekanta dig snabbt och översiktligt med innehållet i PHP-manualen om grunderna för objektorienterade konstruktioner med PHP.

#Revision history

  • 2022-03-22: (A, mos) Första utgåva inför kursstart vt22.

Document source.