Veckoplan

By . Latest revision .

En veckoplan är en översikt av kursens olika veckor och lärmoment tillsammans med ett förslag till hur läraren anser att man som student bör jobba sig igenom kursen.

Följande kurstillfällen har en veckoplan.

#Revision history

  • 2020-06-17: (A, mos) Ny för ht20.

Document source.