Bokcirkel

By . Latest revision .

Kursen avslutas med en rapport, och en del av den ska behandla de mer filosofiska, teoretiska och arbetsmiljödelarna av DevOps. Därför ska ni läsa kurslitteraturen och ha en bokcirkel. Det ni diskuterar och antecknar för bokcirkeln kan ni använda som underlag till er slutrapport.

“Varje” vecka träffas vi och ni diskutera en del av boken. Datum, tid och plats för träffarna hittar ni i lektionsplanen.

#Boken

Ni ska läsa boken Effective DevOps. Boken består av sex delar och ska ta cirka sju timmar att läsa. Vi delar upp den och läser en del i veckan, då är vi klara lagom till veckan före jul.

#Upplägg

Inför en träff ska ni läsa relevant del av boken och anteckna det som står under När ni läser boken. När vi träffas och har bokcirkel delas ni in i grupper om 3-4 studenter och diskuterar det som står under Att diskutera på mötet. På sista träffen när ni har läst hela boken ska ni diskutera några extra frågor som står under Extra saker att diskutera på sista mötet.

Del i boken att läsa Veckan vi träffas och pratar om den
Part I. What is Devops? vecka 2
Part II. Collaboration vecka 3
Part III. Affinity vecka 4
Part IV. Tools vecka 5
Part V Scaling vecka 6
Part VI. Bridging Devops Cultures vecka 7

#När ni läser boken

Tänk på och anteckna följande saker när ni läser boken. Använd det som underlag till diskussionen när vi träffas och er slutrapport.

 • Något ni inte håller med om eller inte förstår.
 • Något ni tycker verkar extra viktigt/intressant, och varför ni tycker det.
 • Något ni anser kan påverka ert val av arbetsplats efter studierna. T.ex. om de inte jobbar på det sättet vill ni inte arbeta där.
 • Något ni tror är svårt att föra över från teori till praktik. Varför?
 • Något ni redan har erfarenhet av som du kan dela med dig av dina erfarenheter.
 • Övriga saker som ni vill prata om.

Inför första träffen (när ni läser del 1 i boken) ska ni också notera hur boken presenterar DevOps historia och utveckling. Hur har området ändrats genom åren?

#Att diskutera på mötet

När ni träffas i bokcirkeln gå varvet runt och prata om de saker ni antecknade när ni läste boken. Ta en punkt åt gången så ni kan diskutera, inte bara läsa från pappret och gå vidare.

Prata också om vad era key takeaways är från den delen av boken ni har läst.

När en annan student i cirkeln presenterar något tänk på följande och diskutera:

 • Håller ni med om vad de andra studenterna säger? Om inte, varför? Tänk på att vara trevliga när ni pratar med varandra.
 • Har ni några förslag/ideer på de saker som de andra inte förstod?
 • Har ni erfarenhet av det de andra studenterna tar upp, dela med av era erfarenheter.

#Extra saker att diskutera på sista mötet

På sista mötet ska vi utöver de saker som vi har pratat om på de andra träffarna också prata om följande saker:

 • Vad är era key takeaways från hela boken. Vad har ni lärt er som ni inte visste förut?
 • Hur definierar boken DevOps?
 • Fanns det delar i boken ni inte håller med om? Förklara er ståndpunkt.
 • Vilka utmaningar som finna när man implementerar DevOps på en arbetsplats presenterar boken? Hur överkommer man utmaningarna?
 • Hur lyfter boken vikten av samarbete och tvärfunktionella samarbeten?
 • Reflektera över hur boken har påverkat er förståelse av DevOps och dess potentiella påverkan på er framtida karriär.

#Lästips

Om man vill läsa fler böcker om DevOps så finns det en bra sida med ett beslutsträd för att avgöra vilken bok man borde läsa, The DevOps reading list: Choosing your next DevOps book.

#Revision history

 • 2023-10-26: (A, aar) Första utgåva inför Devops-v2.

Document source.