Kursformalia

By . Latest revision .

Kursformalia berör detaljer om kurstillfället och visar när det sker, vilka som är ansvariga och vilka studentgrupper som deltar samt information om kursens genomförande.

#Kurstillfällen med formalia

Följande kurstillfällen har ett dokument för formalia.

#Revision history

  • 2020-12-22: (A, mos) Ny för vt21.

Document source.