Logiskt databasmodellering - Översätt till relationsmodellen

By . Latest revision .

En genomgång av hur man översätter konstruktioner från den koncepuella modelleringsfasen till den logiska modelleringsfasen. Det handlar om att överföre ER-modellen till relationsmodellen och hur man modellerar de delar som inte stöds i relationsmodellen.

Denna föreläsning är bra att se på som en del i förberedelserna inför att jobba med kmom04.

Videon är 26 minuter lång.

ER-modellering - översätt till relationsmodellen aka Logisk modellering (med Mikael).

Du kan själv bläddra igenom de HTML slides som används i presentationen.

Resurser

Följande resurser används i olika omfattning i föreläsningen.

#Revision history

  • 2021-02-10: (A, mos) Första utgåva inför kursstart VT2021.

Document source.