Strukturera JavaScript med klasser

By . Latest revision .

Under de senaste åren har det hänt otroligt mycket med JavaScript, som har gått från att vara ett litet script-språk på webben till att bli ett av de mest använda programmeringsspråken. Vi ska i denna övningen titta på hur vi kan strukturera vår kod med hjälp av klasser.

#Klasser

Låt oss börja med att ta en titt på klasser i JavaScript. I kursrepot finns det ett litet exempelprogram classes för att visa upp klasser och webpack. En del av koden redovisas nedan, men det fullständiga programmet finns i kursrepot.

Dessutom är MDN dokumentationen av klasser ett bra utgångspunkt för att lära sig mer.

Definiera en klass

En klass definieras med hjälp av det reserverade ordet class. Och vi skapar dessutom en konstruktor med i exemplets fall fyra instansvariabler.

// color.js
class Color {
  constructor(red, green, blue, alpha=1) {
    this.red = red;
    this.green = green;
    this.blue = blue;
    this.alpha = alpha;
  }
}

export default Color;

För att vi ska kunna använda klassen i andra filer avslutar vi filen med att exportera klassen. I JavaScript kan man exportera flera funktioner, objekt och klasser, med default definierar vi att klassen är det enda vi exporterar.

Låt oss testa att använda klassen som den är. Jag skapar filen main.mjs för att kunna importera klassen Color.

import Color from "./color.js";

let color = new Color(1.0, 0.5, 0.5);

console.log(color.red);

Först importerar vi klassen Color från filen ./color.js. Vi använder oss av en relativ sökväg till filen och i detta fallet antar vi att de ligger i samma katalog.

Vi kan nu skapa en instans av klassen Color genom att använda det reserverade ordet new och klassens namn. Vi instansierar detta objekt med tre argument new Color(1.0, 0.5, 0.5); då 4:e argumentet har ett default-värde satt i konstruktorn (alpha=1).

JavaScript skapar automatiskt både getter och setter-funktioner för oss vilket gör att vi direkt kan börja använda våra instansvariabler till exempel: console.log(color.red); som skriver ut 1 i konsollen.

Om man vill använda sig av private variabler och metoder finns det beskrivit i referensmanualen.

Vi kan inte göra så mycket än så länge men låt oss lägga till en instansmetod. I detta fallet vill ni skriva ut hex-koden för den färg vi har i vår instans.

class Color {
  constructor(red, green, blue, alpha=1) {
    this.red = red;
    this.green = green;
    this.blue = blue;
    this.alpha = alpha;
  }

  // Methods
  calculateHexCode() {
    const red = Math.ceil(this.red * 255).toString(16);
    const green = Math.ceil(this.green * 255).toString(16);
    const blue = Math.ceil(this.blue * 255).toString(16);

    return `#${red}${green}${blue}`;
  }
}

export default Color;

Vi definierar en metod att använda () { ... } efter namnet på metoden. I detta fallet räknar vi om siffran från decimal siffra till en hexadecimal siffra för varje färg-kanal.

Vi använder sedan metoden för vår instans på följande sätt: console.log(color.calculateHexCode());.

Om du vill använda static finns information i referensmanualen.

#Revision history

 • 2022-01-07: (A, efo) Första utgåvan inför kursen webgl VT-22.

Document source.

Category: javascript.