Kom igång med ditt första program i Python

By . Latest revision .

Denna artikel visar hur du kommer igång med Python och visar hur du skriver ditt första program i Python. Du får även skriva ett CGI-skript som du kör via webbläsaren.

Allt som allt så hjälper dig denna artikel att komma igång med programmeringsspråket Python.

Från och med hösten 2017 finns det en nyare artikel med samma namn som du skall läsa istället. Den artikeln tar inte med CGI.

#Förutsättning

Artikeln är en del av kursen python och förutsätter att du har gjort motsvarande “Installera Python i terminalen”.

#Kursmaterial från GitHub

I denna kursen jobbar du med exempelprogram och övningar som finns samlade i ett kursrepo, en kurskatalog. Du bör alltså ha ditt kursrepo framför dig nu.

Du kan se allt innehåll i det så kallade repositoryt via webbplatens GitHub, det innehåller alla övningar, exempelprogram och tips och trix som finns i det som du nu laddat ned.

#Ditt första exempelprogram i Python

Här är ett fungerande Python-program.

#!/usr/bin/env python3
# -*- coding: utf-8 -*-

"""
Some various ways of saying Hello World in Python
"""

# Define a function
def hello():
  """
  Print out Hello World in a function.
  """
  print("Hello World in a function.")

# Call a function that prints out Hello World
hello()

# Print out Hello World 
print("Just saying Hello World")

# Assign the string Hello World to a variable and print it out
str = "Hello World in a variable"
print(str)

Du kan även se exempelprogrammet i kursrepot på GitHub.

Använd din vanliga texteditor och ta en kopia av ovanstående program och spara det i din me-katalog för kursmoment 01, python/me/kmom01/hello/hello.py.

# Gå till din kurskatalog/kursrepo för python
$ cd me/kmom01/hello
$ touch hello.py
$ ls -l hello.py

När du är klar kan du provköra ditt python-program via terminalen.

$ python3 hello.py

Du kan också exekvera programmet som ett vanligt program vid terminalen. Men först måste du ge det rättigheter att exekveras. Det gör du med chmod 755 hello.py.

$ chmod 755 hello.py
$ ls -l hello.py

total 4
-rwxr-xr-x 1 mos mos 415 Jul 3 13:07 hello.py*

Nu kan du köra programmet på följande sätt.

$ ./hello.py

Om du missar att sätta korrekta rättigheter så får du ett felmeddelande.

$ ./hello.py
./hello.py: Permission denied.

Men förhoppningsvis blir det samma resultat som när du körde python3 hello.py.

Så här ser det ut när Kenneth kör igenom övningen.

Kenneth kör igenom det första exempelprogrammet med Python och validerar det.

Du kan nu testa att lägga in lite egen kod i skriptet. Men ta det försiktigt i början.

Du har nu ett fungerande python-program som ligger i en egen fil och som du kan exekvera genom att “köra” filen. Ditt första python-program i denna kursen, en bra start.

#Validera din kod

När du är klar med ditt hello.py så kan du validera det. Validering innebär att programmet dbwebb används för att göra statisk kodanalys av ditt program. Tanken är att vi tar hjälp av program som analyserar vår kod och berättar om vi skrivit bra kod eller om koden har förbättringspotential. Låt mig visa ett exempel på hur det fungerar.

# Ställ dig i kurskatalogen
$ dbwebb validate hello

Du får troligen ett fel:

WARNING. pylint failed: /home/mosstud/dbwebb-kurser/python/me/kmom01/hello/hello.py
************* Module hello
W: 19,0: Redefining built-in 'str'

Det är på rad 19, om du ändrar str till str1 så kommer det att gå igenom valideringen. Pröva.

Du kan se hur Kenneth löste det i video ovan och så här ser det ut för mig, när jag gör samma sak vid terminalen.

Validera ofta när du skriver din kod, tills du lärt dig hur koden bör skrivas för att undvika valideringsfelen.

#Inspektera Python med python-kod

Verktyget Pylint används för valideringen och klagade på str för att det var en inbyggd funktion. Hur kan man då se vad som är inbyggt i Python? Låt oss kika på det lite snabbt, bara som en övning.

Först de reserverade nyckelorden. Python, likt alla programmeringsspråk, innehåller reserverade ord. Låt oss se om str finns bland dem.

Jag använde modulen keyword som du kan läsa om i manualen.

Men nej, str fanns inte som ett inbyggt nyckelord. Låt oss istället titta bland de inbyggda funktionerna. Funktionen dir(modulnamn) listar allt innehåll i en modul.

Modulen __builtins__ innehåller de inbyggda funktioner som finns i språket och där fanns str. Låt oss kika lite till på vad det str är för något.

Den inbyggda funktionen help(modul/funktion) visar hjälptexter om objektet. Låt se vad hjälptexten säger om str.

Ah, det är en inbyggd modul för stränghantering. Ok. Då är det dumt att använda det som variabelnamn.

Sånt här kan Pylint hjälpa oss med, att styra upp vårt kodande så att vi gör mer rätt. Det är alltså Pylint som utför valideringen i form av statisk kodanalys.

#Pylint styleguide

Vad är Pylint som säger hur jag skall skriva min kod? Vad ligger bakom Pylints resonemang?

Python har en egen styleguide för hur man skall skriva sin kod. Kika gärna i den och använd den som referens under kursens gång. En styleguide är alltid en rekommendation, men det är viktigt att följa en styleguide när man kodar. Pylint använder sig av styleguiden när den kontrollerar din kod.

Valideringen kontrollerar att du följer styleguiden och att det inte finns några uppenbara problem eller felaktigheter med din kod.

Gör ditt bästa för att alltid skriva kod som går igenom valideringen. Annars finns risken att du får komplettera dina redovisningar.

Har du funderingar om Pylint och hur det används i kursen så finns det en särskild forumtråd där det diskuteras.

#Publicera på studentservern

När du är klar med dina program kan du publicera dem på studentservern så att vissa delar blir tillgängliga via studenternas webbserver. Det är dock bara dina cgi-program som går att köra via webbservern. CGI-skript är en äldre teknik som fanns i webbens barndom, men den är enkel och snabb att lära sig.

#Ett första cgi-skript

Det står i Python-manualen hur man skapar ett cgi-skript av ett godtyckligt Python-program.

Det handlar alltså om att lägga följande kod i ett skript.

#!/usr/bin/env python3
# -*- coding: utf-8 -*-

"""
Execute as cgi-skript and send a correct HTTP header.
"""

# To write pagecontent to sys.stdout as bytes instead of string
import sys
import codecs

# Enable debugging of cgi-.scripts
import cgitb
cgitb.enable()

# Send the HTTP header for plain text or for html
print("Content-Type: text/plain;charset=utf-8")
#print("Content-Type: text/html;charset=utf-8")
print("")

# Here comes the content of the webpage 
content = """
Hello The World of Web
"""

# Write page content
sys.stdout = codecs.getwriter("utf-8")(sys.stdout.detach())
sys.stdout.write(content)

Gör så här för att testa.

 1. Ta koden ovan och lägg i en ny fil hello-web.cgi och spara filen i katalogen me/kmom01/hello

 2. Validera.

# Ställ dig i kurskatalogen
$ dbwebb validate hello

3. Bra, nu är det dags att publicera cgi-skriptet på webbservern. Gör så här.

# Ställ dig i kurskatalogen
$ dbwebb publish hello

I slutet av skriptet finns en länk till webbservern. Kopiera den till din webbläsare och leta dig fram till filen hello-web.cgi och klicka på den i din webbläsare.

Får du problem så är det säkert ett av de vanliga problemen med Python och cgi-skript.

Så här ser det ut när Kenneth löser uppgiften.

Kenneth gör ett CGI-script och publicerar på studentservern.

#Katalog med exempel på cgi-skript

I ditt kursrepo finns en exempel-mapp example/cgi som innehåller ett par cgi-script.

Du kan dels studera källkoden för dem.

Dels kan du testa att de fungerar genom att publicera dem.

# Ställ dig i kurskatalogen
$ dbwebb publish example

Följ länken som skrivs ut och leta dig fram till example/cgi och testa de två skripten som heter serve-as-*.cgi. Titta på källkoden så ser du hur de är uppbyggda.

#Testa att göra din eget cgi-skript

Testa nu att göra ditt eget cgi-skript. Ta din befintliga fil hello.py och gör om den till ett cgi-skript som du publicerar. Lägg det i katalogen me/kmom01/hello.

Nu kan du alltså även skapa en webbsida med Python. Bra, bra. Vi kommer inte göra så många sådana, det blir ett par stycken, men jag tänkte att det är lite kul att se hur det fungerar. Det är ett sätt man kan använda Python på. Ett av många.

#Hjälp mig online

När man kodar behöver man hjälp. Ett sätt är att göra en fiddle, ett enkelt exempel-program som visar hur man försöker göra en viss sak. En fiddle är liten och visar enbart det man försöker göra, alla annan kod rensar man bort.

Här är en fiddle som jag gjort på webbtjänsten Python Fiddle.

Denna typen av länkar är utmärkta att dela med sig av via chatt eller forum. Då kan din hjälpare se precis vad du menar och vad du försöker göra. Då blir det alltid enklare att hjälpa dig och alltid enklare att få hjälp.

Hamnar du i bekymmer? Gör en fiddle och dela med dig av den.

Pröva även verktyg som Code Share och Gist. De hjälper dig att dela med dig av din kod.

Här kan du se två exempel på när jag använder dessa tjänster.

Men kom i håg. Dela bara med dig av den koden som är problematisk, förenkla för den som skall hjälpa dig. Stora exempelprogram är det få som vill hjälpa till med. Förenkla för den som skall hjälpa dig. Då får du snabbare svar.

#Avslutningsvis

Du har nu gjort ditt första (?) program i Python. Då är det bara att köra vidare med större utmaningar.

Har du fler frågor eller funderingar så tar vi det i forumet för Python-frågor.

#Revision history

 • 2016-02-22: (C, mos) Genomgången, bort med onödig info och in med videor.
 • 2016-01-20: (B, mos) Uppdaterad asciinema som refererade till bin/dbwebb.
 • 2015-08-25: (A, mos) Flyttad från äldre artikel i tidigare utgåva av python.

Document source.

Category: python.