Introduktion till Lager-API:t

By . Latest revision .

Vi ska i denna övning bekanta oss med Lager-API:t. Vi installerar först Postman som är ett utmärkt verktyg för att testa och använda API:er utan att behöva använda oss av en klient.

#Postman

Installera Postman för ditt operativsystem. Postman är ett bra verktyg att ha i vår webbprogrammerare-verktygslåda.

#Lager-API:t via Postman

Skapa först en API-nyckel som du använder för att hämta just din data. Du kan sedan välja om du vill skapa nya produkter eller kopiera de befintliga produkterna. Du kommer i kommande kursmoment fortsätta arbetet med din lager-app, så rekommendationen är att skapa dina egna produkter då du kan vinkla din app mot dina intressen.

Ett bra verktyg för att testa sig fram med API:er är Postman. Du kan även skapa egna produkter eller ändra de som du kopierade med Postman.

I följande videos visar Emil hur du skapar en API-nyckel. I Postman fortsätter vi sedan med att kopiera den befintliga uppsättning produkter och uppdatera produkterna så de blir lite mer intressanta. Vi skapar även helt nya produkter.

API nyckel

Kopiera produkter

Ändra produkt

Skapa produkt

#Revision history

  • 2022-02-18: (A, efo) Första utgåvan inför kursen webapp-v4 VT22.

Document source.

Category: javascript.