GPS och kamera i samarbete

By . Latest revision .

Vi ska i denna övning använda cordova-plugin-camera för att kunna ta bilder och spara dessa i våra appar. Vi kommer även titta på hur vi kombinerar kameran med cordova-plugin-geolocation för att bilden ska få en position.

Exempelprogrammet från denna övning finns i kursrepot example/camera och i example/camera. Använd det gärna tillsammans med övningen för att se hur de olika delarna hänger ihop. En del kod utelämnas i exemplet för att det ska vara mer lättläst i artikeln.

#Avslutningsvis

Vi har tittat på hur vi kan använda cordova-plugin-geolocation tillsammans med cordova-plugin-camera för att ta en positionerad bild.

Exempelprogrammet från denna övning finns i kursrepot example/camera och i example/camera.

#Revision history

  • 2019-03-13: (A, efo) Första utgåvan inför kursen webapp v3.

Document source.

Category: javascript.