Flask, SQLite, SQLAlchemy, POST och GET

By . Latest revision .

Vi ska titta närmare på hur man kan jobba med POST och GET i Flask. Till vår hjälp har vi SQLAlchemy för att hantera databasen. Målet är att presentera en tabell, med data hämtad från databasen, i en Flask-applikation.

#Intro

När vi hämtar en webbsida används HTTP-metoden GET. Det man skickar hamnar då synligt i adressfältet, tex: http://localhost:5000?id=2&car=volvo.

Vill vi däremot inte att datan, eller informationen vi skickar, ska synas, så kan vi använda metoden POST. POST kan bland annat inte bokmärkas, cachas eller sparas i historiken till skillnad från GET-metoden. POST-data skickas i headern, så den är ej synlig i URL:en.

Läs mer om POST och GET.

Vi ska som sagt gå igenom båda två och se hur de kan användas tillsammans med Python, Flask och SQLAlchemy. Vill du hänga med och koda själv redan nu, kopierar du in cars.sqlite och flask-appen (me/flask) in i en ny mapp på valfritt ställe. Filerna vi använder är:

#Förutsättning

Du har läst delen om GET och POST i guiden “Php på 20 steg” eller vet vad det innebär.
Du har läst artikeln om “Flask och Jinja2”.
Du har läst artikeln om “SQLAlchemy”.

#Strukturera funktionerna

Vi kommer använda en del egna funktioner så vi skapar en ny fil, “functions.py”, där vi samlar alla funktioner. I “app.py” importerar vi filen så vi kan använda dess funktioner. Vi kan även ge importen ett alias:

import functions as func

I functions.py importerar vi det vi behöver från SQLAlchemy, Car-klassen samt modulen “request” från flask:

from flask import request
from sqlalchemy import create_engine
from sqlalchemy.orm import sessionmaker
from car import Car

Vi skapar också sessionen till SQLAlchemy i functions.py:

engine = create_engine("sqlite:///db/cars.sqlite")

Session = sessionmaker(bind=engine)
session = Session()

Vi behöver även request-modulen i app.py. Nu är vi redo att köra igång.

#Tabell i Bootstrap

Vi använder ju Bootstrap i Flask-appen och följer vi länken ser vi att de har en mall för en tabell, ett “table”. Högerklickar vi och visar källkoden kan vi kopiera den för att hålla appen responsiv och enligt temat.

Vi behöver en ny flik i navbaren. Den döper vi till “Cars” och sätter den till routen “/cars” och skickar med data-variabeln som innehåller bland annat länkarna till headern och footern.

I mappen “/templates” skapar vi en fil, “cars.html” som vi servar via routen.

Tittar vi nu på temats tabell ser vi att det är i <tbody> det händer grejjer. Vi kan ta strukturen runt om och klistra in i cars.html så genererar vi innehållet baserat på datan i databasen.

cars.html:

{% include 'header.html' %}

<div class="container" role="main">
  <div class="row">
    <div class="col-md-6">
     <table class="table">
      <thead>
       <tr>
        <th>#</th>
        <th>Modell</th>
        <th>Pris</th>
        <th>Land</th>
        <th>Tillverkare</th>
       </tr>
      </thead>
      <tbody>
        <!-- Här kommer datan -->
      </tbody>
     </table>
    </div>
  </div>
</div>

{% include 'footer.html' %}

#Generera tabell utifrån databasen

Vi skapar en funktion i “functions.py” som hämtar all data från databasen och returnerar en html-sträng som passar in i tabellens “<tbody>” med innehållet:

def fix_car_table():
  car_table = ""
  all_cars = session.query(Car).all()
  for car in all_cars:
    car_table += """<tr><td>{id}</td><td>{model}</td>
          <td>{price}</td><td>{country}</td>
          <td>{manu}</td>
          </tr>""".format(id=car.id, model=car.model, price=car.price, country=car.country, manu=car.manufacturer)
  return car_table

Funktionen har ju ett returvärde så vi skickar med den i routen till “/cars” och använder den i “cars.html”:

app.py

...

@app.route('/cars'):
  return render_template('cars.html', data=data, car_table=func.fix_car_table())

cars.html

...
<tbody>
  {{ car_table|safe }}
</tbody>
...

Använder vi |safe så talar vi om att det är OK att det är html-kod. Utan den får vi resultatet som en sträng som skrivs ut.

#GET

Vi testar GET-metoden för att ta bort en rad ur databasen. Först och främst måste vi ordna till en länk vid sidan om varje rad i tabellen. Tanken är att när man klickat på den så skickar man med id:t via GET och kan då ta bort den. För att inte behöva använda fler externa bibliotek eller moduler för att ladda om sidan kan vi använda samma route.

Vi börjar med länken. I funktionen som genererar tabell-datan lägger vi till en länk som skickar med id:t i urlen:

def fix_car_table():
  car_table = ""
  all_cars = session.query(Car).all()
  for car in all_cars:
    car_table += """<tr><td>{id}</td><td>{model}</td>
          <td>{price}</td><td>{country}</td>
          <td>{manu}</td>
          <td><a href='?del={id}'>Ta bort</a></td>
          </tr>""".format(id=car.id, model=car.model, price=car.price, country=car.country, manu=car.manufacturer)
  return car_table

Vi kan även lägga till en kolumn i cars.html:

...
<tr>
  <th>#</th>
  <th>Modell</th>
  <th>Pris</th>
  <th>Land</th>
  <th>Tillverkare</th>
  <th></th> <!-- En till kolumn -->
</tr>

Nu återstår bara att hantera detta i routen. Vi behöver tala om för routen “/cars” att den ska kunna ta hand om GET-parametrar. Om man klickar på länken för att ta bort data nu så ser vi i URL:en att det skickas med en parameter, till exempel: localhost:5000/cars?del=2

Det gör vi på följande sätt i app.py:

...
@app.route('/cars', methods=["GET"])
...

Tack vare modulen request som vi importerat kan vi göra en kontroll i routen om det finns någon “del”-parameter:

@app.route('/cars', methods=["GET"])
def show_cars():
  if request.method == "GET":
    del_this_car = request.args.get("del")  # Här tar vi hand om parametern 'del'
    if del_this_car != None:         # Om den är satt...
      func.remove_car(del_this_car)     # ...så kallar vi på en funktion som tar bort raden

  return render_template('cars.html', data=data, car_table=func.fix_car_table())

Nu skickar vi id:t till funktionen “remove_car(…)”. Funktionen behöver få tag på raden med korrekt id och sedan ta bort den:

functions.py:

def remove_car(del_this_car):
  session.query(Car).filter(Car.id == del_this_car).delete()
  session.commit()

Routen returnerar oss tillbaka till cars.html och på vägen kallar vi på “func.fix_car_table()” som hämtar det som finns i databastabellen. Det gör att sidan laddas om med rätt innehåll.

Resultatet kan se ut så här.

Resultatet kan se ut så här.

#POST

Vi behöver kunna lägga till bilar i vår tabell. Det testar vi att göra med POST-metoden.

Vi börjar med att titta på strukturen för Bootstraps formulär på temats sida. Vi väljer ut de delarna vi vill ha med och petar in de i cars.html:

...
<div class="row">
  <h3>Lägg till bilar</h3>
  <form role="form" method="POST" action="/cars">
    <div class="form-group">
      <label for="model">Modell: </label>
      <input type="text" name="model" class="form-control" />
    </div>
    <div class="form-group">
      <label for="price">Pris: </label>
      <input type="number" name="price" class="form-control" />
    </div>
    <div class="form-group">
      <label for="country">Land: </label>
      <input type="text" name="country" class="form-control" />
    </div>
    <div class="form-group">
      <label for="model">Tillverkare: </label>
      <input type="text" name="manufacturer" class="form-control" />
    </div>
    <button type="submit" class="btn btn-default">Lägg till</button>
  </form>
    <!-- </div> -->
  </div>

Om vi tittar på attributen till formuläret: <form role="form" method="POST" action="/cars"> så ser vi att vi definierar metoden POST och skickar resultatet till routen “/cars”. POST-variablerna som skickas vid submit heter det som du sätter attributet “name” till i input-fälten.

Nu måste vi ta hand om POST-variablerna i routen. Vi måste definiera metoden i routen och sedan göra en koll på POST med i metoden:

@app.route('/cars', methods=["POST", "GET"])
def show_cars():
  if request.method == "POST":
    func.add_car()

  if request.method == "GET":
    # Koden för hantering av GET

Vi kallar på en funktion, i detta fallet “func.add_car()”. Vi hoppar till functions.py och tittar på hur den kan se ut:

def add_car():
  new_car = Car(
  model=request.form["model"],
  price=request.form["price"],
  country=request.form["country"],
  manufacturer=request.form["manufacturer"])

  session.add(new_car)
  session.commit()

Strukturen känner vi igen från SQLAlchemy-artikeln. Vi kommer åt POST-variablerna med request.form["variable name"].

Så här kan det se ut med alla delarna på plats.

Så här kan det se ut med alla delarna på plats.

#Avslutningsvis

Det var det hela. Smidigt och strukturerat. Prova gärna att lägga till fler funktioner i tabellen, tex sortering eller visa max antal och paginering.

#Revision history

 • 2017-02-02: (A, lew) First version.

Document source.

Category: oopython.