En kommandoradsklient för SQLite

By . Latest revision .

Programmet sqlite3 är en kommandoradsklient för databsen SQLite. Med programmet kan du titta på databasens innehåll och skriva SQL-satser för att skapa tabeller och redigera innehållet i databasen.

En kommandoradsklient är behändig för den som jobbar i terminalen.

#Förutsättningar

Du har koll på terminalen på Mac OS, Linux eller Windows/Cygwin och du har koll på databasen SQLite.

#Installera kommandoradsklient sqlite3

Till databasen SQLite finns det en kommandoradsklient som heter sqlite3.

På Mac OS finns den förinstallerad.

På Linux och Windows/Cygwin installerar du den med pakethantering.

# Linux
apt-get install sqlite3

# Windows/Cygwin
apt-cyg install sqlite3

Nu finns kommandot installerat. Dubbelkolla att det fungerar genom att visa upp hjälptexten.

sqlite3 -help

#Koppla upp sig mot en databas

Nja, koppla upp sig blir lite fel. SQLite är en filbaserad databas så man anger den filen som databasen finns i. För att testa kan du använde en exempeldatabas. Hämta den så här.

wget -O boatclub.sqlite https://github.com/mosbth/htmlphp/blob/master/example/sqlite/boatclub.sqlite?raw=true

$ ls -l boatclub.sqlite 
-rw-r--r-- 1 mos mos 16K Sep 30 23:48 boatclub.sqlite

Nu kan du öppna databasen och se vad den innehåller.

sqlite3 boatclub.sqlite 

#Inspektera och fråga databasen

Pröva följande kommandon för att bekanta dig med hanteringen.

.help
.tables
.schema

Nu kan du ställa en SQL-fråga mot tabellen Jetty.

SELECT * from jetty;

Avsluta applikationen genom att trycka ctrl-d.

Så här kan det se ut när du jobbar med sqlite3.

#Avslutningsvis

Det var ett par korta steg för att komma igång med kommandoradsklienten för SQLite. Ibland kan det vara det snabbaste sättet att tillgå och prata med en SQLite-databas.

Ställ gärna frågor om SQLite och kommandoradsklienten i forumet.

#Revision history

  • 2018-10-01: (C, mos) HUr man avslutar programmet med ctrl-d.
  • 2018-09-30: (B, mos) Changed name of sqlite frile from jetty to boatclub.
  • 2015-06-05: (A, mos) Första utgåvan för htmlphp version 2 av kursen.

Document source.

Category: sql.