Bygg en me-sida med Anax Flat

By . Latest revision .

Vi skall använda ramverket Anax för att bygga en me-sida. Eller, närmare bestämt en variant av Anax som heter Anax Flat.

Vi börjar med en tom katalog och hämtar hem alla komponenter vi behöver, till slut har vi en webbplats skapad med ramverket Anax Flat.

Syftet är att bygga en webbplats som skapas med Markdown dokument tillsamman med YAML som frontmatter. Frontmattern, tillsammans med en väl definierad katalog och filstruktur fungerar som en ersättare till databasen.

När vi byggt grunden till vår webbplats kan vi spara allt som ett eget repo på GitHub.

#Förutsättning

Du har installerat composer och make.

#Videoserie

Det finns en videoserie som visar hur jag jobbar igenom denna artikeln. Kika gärna på den samtidigt som du själv jobbar genom denna artikeln.

De videor som är relaterade till denna artikel börjar på “110 Anax Flat me-sida*”.

#Börja med en tom katalog

Låt oss börja från ingenting. En tom katalog. Om du jobbar i kursrepot så skall du jobba i katalogen me/anax-flat. Katalogen bör finnas där.

# Gå till kursrepot
cd me/anax-flat

Anax Flat finns på GitHub och på Packagist. Du kan kika på hur paketet Anax Flat presenteras på Packagist.

Vi tar och installerar Anax Flat med composer.

# Du står i kursrepot under me/anax-flat
$ composer require mos/anax-flat
$ tree -L 1 . 
.                        
├── composer.json                
├── composer.lock                
└── vendor                   
                        
1 directory, 2 files              

Nu har du en fil composer.json som visar vad composer har installerat. Lockfilen är en snapshot över det som är installerat, om du ändrar i composer.json så matchas den mot lockfilen.

Du har alla moduler för Anax Flat installerade under vendor-mappen. Kika i mappen så kan de se koden för de olika modulerna.

$ tree -L 1 vendor/ 
vendor/                        
├── autoload.php                   
├── composer                     
├── ezyang                      
├── michelf                      
├── mos                        
├── scrivo                      
└── symfony                      
                           
6 directories, 1 file                 

Filen autoload.php har koll på vilka filer som finns och hjälper till att laddar in dem när de behövs i PHP-skripten.

Resten av katalogerna är strukturerade enligt <vendor>/<modul>. Vi kan titta i katalogen vendor/mos för att se vilka moduler vi använder från vendor “mos”.

$ tree -L 1 vendor/mos/ 
vendor/mos/                        
├── anax                         
├── anax-flat                       
├── cimage                        
└── ctextfilter                      
                             
4 directories, 0 files                  

Det ligger fyra moduler under vendornamnet “mos”. Under varje modulkatalog finner vi källkod och testprogram för respektive modul.

Nåväl, det var lite kuriosa om hur vendor-mappen är strukturerad.

Om du hamnar i trubbel så är det bra att veta att man har senaste versionerna av modulerna. Du kan lista vilka moduler du har installerade och vilka versioner de har med kommandot composer show.

När modulerna uppdateras och släpps i ny version, så kan du ladda hem dem med kommandot composer update. Kör det kommandot så är du säker på att du har senaste versionerna.

Då kan vi skapa en webbplats med hjälp av filer som ligger i Anax Flat.

#Låna en Makefile

Anax Flat innehåller en Makefile som vi kan återanvända. Makefilen innehåller vanliga kommandon som vi vill köra när vi bygger en webbplats med Anax Flat.

$ cp vendor/mos/anax-flat/Makefile .
$ ls -l
$ make

Kommandot make ger dig en utskrift av de kommandon som Makefilen stödjer. Det är med hjälp av dessa kommandon som vi nu skall bygga en webbplats.

Öppna filen Makefile i din texteditor och studera den. Den innehåller kod som är en blandning av make-specifik syntax och Bash-syntax. För att bli duktig på makefiler behöver du lära dig både make och bash, men det är ett sidospår som vi återkommer till i senare kurser. Notera att makefilen är strukturerad med hårda tabbar \t och inte soft spaces. Det är viktigt att det är så.

Nu kan vi använda makefilen för att skapa grunden till en webbplats.

#Skapa en katalogstruktur

Makefilen innehåller ett kommando för att skapa en grundstruktur till din webbplats.

$ make site-build

Det som sker, när du kör kommandot, är att instruktioner i makefilen skapar ett antal kataloger samt kopierar filer och katalogstrukturer från de paketen som ligger i vendor mappen.

Du kan själv studera källkoden för makefilen och se vad som händer. Leta reda på den action som heter site-build så kan du se vilka kommandon som utförs.

Här följer en förteckning av några av de kataloger som skapas. Det räcker att ha en ungefärlig koll på dem. Du behöver inte kunna dem i detalj för att kunna skapa en webbplats.

Katalog Beskrivning
cache/ Temporär lagring av cachade filer.
config/ Konfigurationsfiler för webbplatsen.
content/ Filer som motsvarar innehållet i webbplatsen. Här redigerar vi innehållet i webbplatsen.
htdocs/ Rooten till den publika delen av webbplatsen. Här finns bilder, stylesheets och startpunkten index.php.
view/ View-filer som används för att mappa innehåll till layout i webbsidans regioner.

Du kan nu öppna katalogen htdocs i din webbläsare, via din lokala webbserver, och du bör se en webbsida i stil med denna.

En webbsida redan klar att modifiera.

En webbsida redan klar att modifiera.

Nu har vi grunden till en webbplats.

Låt oss nu anpassa webbplatsen, först genom att modifiera dess innehåll och därefter genom att modifiera dess style.

#Byt språk på webbplatsen

Du kan titta i videon hur jag jobbar med grunden i Anax Flat.

Mikael jobbar med grunden i Anax Flat.

Glöm inte att det finns fler videor kopplade till artikeln i spellistan benämda med “110 Anax Flat me-sida*”.

Filerna som nu finns är grunden till en mesida. De är på engelska, men du får gärna skriva på svenska. Om du väljer svenska så kan du ändra grundinställningen i temat så att den säger att detta är en webbplats på svenska.

Denna ändring gör du i konfigurationsfilen config/theme.php. Leta reda på raden som säger lang och byt den till sv. Så här.

//"lang"     => "en",
"lang"     => "sv",

Webbplatsen är språkanpassad och de delar som stödjer det kommer nu att ge svenska meddelanden istället för engelska.

Anax-Flat delvis förberedd

Spåkstödet i Anax Flat är inte komplett, grunden finns på plats men språkstöd är inte helt implementerar, så ovan stycke är delvis en sanning med modifikation. Än så länge.

#Innehåll som en mesida

Innehållet i denna webbplats ligger i markdown-filer under katalogen content. Öppna upp din texteditor och studera filerna och katalogstrukturen.

Då skall vi ändra filernas innehåll.

#Ändra innehåll i enkla sidor

Två av huvudsidorna som ligger i menyn är index.md och about.md. Öppna upp dem i din texteditor och uppdatera innehållet. Ladda nu om sidorna i din webbläsare så ser du att innehållet har ändrats.

#Ändra innehåll i block

Innehållet som ligger i footern, är fördelat i tre kolumner och en footer längst ned. Du hittar deras motsvarande innehåll i katalogen content/block. Öppna de olika filerna och redigera dem så de blir personliga för din webbplats.

Ladda om sidan i webbläsaren för att se ändringarna.

#Ändra innehållet i sammansatta sidor

Sidan för report/ är en sammansatt sida, den består av flera undersidor. Det som ger sidan dess struktur är konfigurerat i filen report/.meta. Du kan kika i den filen för att se dess struktur.

Pröva sedan att ändra i filen 110_kmom01.md, det är i denna filen du skriver redovisningstexten för kmom01.

Ladda om sidan i webbläsaren för att se den uppdaterade texten.

#YAML för att konfigurera sidornas innehåll

Det du ser överst i sidorna, mellan start taggen --- och slut taggen ... är YAML data. YAML är ett textformat som kan läsas in till en PHP datastruktur.

Vi kallar denna del sidornas frontmatter. Det är data om själva sidorna, vi kan kalla det meta data, eller data om data.

Frontmattern ger oss möjlighet att konfigurera hur sidorna presenteras. Exempel på hur det kan användas ser du i filerna report/.meta och i report/000_index.md.

#Lägg till innehåll och block

Anax-Flat ett ramverk som bygger på en större mängd kod i botten. Ett ramverk brukar ha en viss uppfattning om hur vi skall skapa innehåll för webbplatsen. Ramverket styr oss.

Låt oss kika på hur vi lägger till en ny sida och hur vi skapar ett block med separat innehåll samt knyter samman dessa.

#Ny sida

För att skapa en ny sida så lägger vi till en fil i katalogen content. Du kan börja med en tom fil, eller kopiera filen about.md.

För övningens skull så sparar jag den nya filen som content/test.md.

Nu finns den på plats och ramverket kommer hitta den under webblänken index.php/test, på samma sätt som den tidigare hittade sidan “About” under webblänken index.php/about via filen content/about.md.

Pröva att lägga till din nya sida.

Om du även vill lägga till sidan i menyn, så behöver du redigera innehållet i filen config/navbar.php. Testa gärna det också. Allt för att bekanta oss med det nya ramverkets struktur.

#Nytt block

Säg vi vill lägga till ett block till en eller flera sidor. Till exempel ett block om oss själva som författare, en så kallad byline.

En byline kan vara ett separat innehållsblock som kan förekomma på flera sidor i webbplatsen. Låt oss därför skapa det som ett eget block.

Som mall kan du använda content/block/footer.md. Kopiera den till en ny fil content/block/byline.md.

Modifiera så den ser ut som en enkel byline, eller bara ändra texten i den så du vet att rätt innehåll laddas.

Men hur laddar man blocket i en sida?

#Ladda block i sida

Man kan lägga in blocket via frontmattern, antingen direkt i en sida, eller via filen .meta.md.

Filen .meta.md är speciell fil som ger en mall av frontmatter som påverkar alla sidor i katalogen. Syntaxen är lika, oavsett om du lägger din frontmatter i .meta.md eller direkt i filen test.md.

Så här ser frontmattern ut för att länka till blocket. Pröva att lägga den direkt i filen content/test.md.

---
views:
  byline:
    region: after-main
    template: default/content
    sort: 1
    data:
      meta:
        type: content
        route: block/byline
...

Ovan är views: en behållare, en kontainer, av vyer. Benämningen byline: är ett godtyckligt och unikt namn på en specifik vy. Man kan lägga till fler vyer för att ytterligare lägga till innehåll i sidan.

Regionen after-main är en av de kända regionerna som finns i den master template som används. I ditt fall hittar du master templaten i vendor/mos/anax/views/default/index.tpl.php. Det är den filen som styr webbsidans uppbyggnad.

Templaten default/content är en av de templates som finns för att rendera vyer i regioner. Standarduppsättningen av vyerna ligger i samma katalog som master templaten vendor/mos/anax/views/default/.

Data data:är den information som skickas till templaten för att renderas. I detta fallet är det en meta-variant som ramverket stödjer internt så att man kan inkludera innehåll från andra filer/block.

Huh, måste jag lära mig allt detta?

Nej, men lär dig de enkla grunderna (copy och paste och redigera) så du kan skapa de webbsidor du vill. Lyssna på terminologin som används. Resten bokför du på kontot som rör hur ett ramverk kan fungera. I denna kursen så använder vi ett ramverk och bekantar oss med vissa av dess termer. I kommande kurser skall vi själva bygga liknande ramverk. Men det är senare kurser, inte nu, nu är fokus att använda ramverket.

#Anpassa stylen

Det följer med en grundstyle som ligger i den minifierade stylesheeten htdocs/css/default.min.css. Minifierad betyder att stylesheeten är komprimerad och alla kommentarer och mellanslag är borttagna, den är alltså lite svår att läsa om du öppnar den i din texteditor.

Genom att använda webbläsarens devtools kan du dock se vilka CSS-konstruktioner som finns.

Men hur gör man för att bygga en eget style?

Jo, låt oss avvakta med det. Vi tar det i nästa kursmoment.

#Bygg webbplatsen i ett Git repo

Det vi har gjort nu är att skapa basen till en webbplats. Denna webbplats kan vi spara på GitHub i ett eget Git repo.

#Skapa ett Git-repo av katalogen

Du står i din katalog för anax-flat, till exempel i me/anax-flat.

Det vi behöver göra, för att skapa ett Git repo av vår katalogstruktur, är följande.

$ git init   # Initiera katalogen som ett git repo
$ git status  # Visa vilka filer som är (inte) del av repot

Vi skall inte committa alla filer, några vill vi inte committa och därför skapar vi en fil .gitignore som innehåller följande.

/cache/
/vendor/
/theme/

Nu kan vi köra git status följt av git add för att lägga till de filerna vi vill ha.

$ git status  # Visa vilka filer som är (inte) del av repot
$ git add .   # Lägger till samtliga filer som visas av git status
$ git status

Nu kan vi committa de filerna.

$ git commit -m "First commit" # Verkställer ändringarna
$ git status

Bra, du har nu skapat ett Git-repo av dina filer. De är nu under kontroll av versionshanteringssystemet Git.

#Koppla Git till GitHub

Nu kan du skapa ett repo på GitHub. Skapa ett konto om du inte redan har det. Skapa sedan ett repo, du kan döpa det till vad du vill, eller bara till “Anax Flat”. OBS! Klicka inte i att du skall skapa några filer, vi kommer ju att ladda upp de filerna vi redan har.

Utför sedan de instruktioner du ser på GitHub, under rubriken som säger något i stil med:

“…or push an existing repository from the command line”

Instruktioner på GitHub när du skapar nytt tomt repo.

Instruktioner på GitHub när du skapar nytt tomt repo.

Välj SSH eller HTTPS

Bilden ovan visar SSH som kräver att du har SSH-nycklar kopplade mellan din dator och GitHub. För varje ny dator man använder så behöver man sätta upp SSH-nycklarna. Så här gör man när man jobbar “på riktigt” med Git och GitHub.

Välj HTTPS så authentiserar du dig med ditt login och lösenord. Detta är enklast att komma igång med. Välj HTTPS om du är osäker på vad SSH-nycklar innebär.

Det är väl investerad tid att lägga till SSH-nycklar.

Ladda om sidan på GitHub så ser du nu ditt repo, om allt gick bra.

Anax Flat med me-sida på GitHub.

Anax Flat med me-sida på GitHub.

Innan du är klar så bör du lägga till en README.md, REVISION.md samt en LICENSE. Själv använder jag MIT som licens. Vill du göra samma så kan du kopiera licensfilen från vendor/mos/anax-flat/LICENSE (glöm inte byta namnet i filen).

Du kan hitta exempel på en README.md och på en REVISION.md i katalogen vendor/mos/anax-flat.

Du kan se mitt halvfärdiga repo på mosbth/Anax-Flat-Me, bara för att se hur det kan se ut.

#Tagga ditt repo med en version

När du är klar med uppdateringar av din kod och innehåll så skall du avslutningsvis tagga ditt repo. Du skall ge det en version så du kan komma ihåg vilket läge din kod hade vid just detta tillfället.

Du skall välja version 1.0.0.

Så här taggar du ditt repo med en version.

# Börja med att committa alla ändringar du gjort
$ git commit -a -m "Prepare to tag version"
$ git push

# Nu kan vi tagga koden med en version
$ git tag -a 1.0.0 -m "My first version"
$ git push --tags
$ git tag

Om du gör ändringar och vill tagga en ny version så kan du tills vidare använda den tredje siffran och inkrementera den för varje ny version. Så här:

 • 1.0.1
 • 1.0.2

Om du vill ha riktig ordning och reda så loggar du de ändringar du gör, och de taggar du skapar, i din REVISION.md.

Bra, nu har vi ordning på versionerna av koden.

#Avslutningsvis

Nu har du kommit igång med Anax Flat och du kan anpassa webbplatsen med ditt eget innehåll. Det är en god start.

Dessutom blev det en snabb intro till Git och GitHub.

#Revision history

 • 2017-11-02: (G, mos) Ignore theme/.
 • 2017-10-31: (F, mos) Infotext om HTTPS/SSH.
 • 2017-10-19: (E, mos) Genomgången inför ht17, mindre uppdateringar.
 • 2016-11-01: (D, mos) Bort med referenser till YAML.
 • 2016-10-26: (C, mos) Bort med referenser till att ändra temat.
 • 2016-09-22: (B, mos) Testad inför kursstart.
 • 2016-06-03: (A, mos) Första versionen.

Document source.

Category: kurs-design, ramverk, anax, anax-flat.