Kalender

Det finns kalendrar via Google Kalender som är publika och visar schemalagda tillfällen. Kalendrarna är uppdelade beroende på vilket läsår du går. Det finns även en gemensam kalender för dbwebb-relaterade aktiviteter som spänner över alla studenter, alumnis och dbwebb:are i allmänhet.

Du bör följa både din specifika kalender beroende på ditt läsår och den gemensamma dbwebb-kalender, så du inte missar något.

#Gemensam dbwebb kalender

Länk till gemensam dbwebb-kalender.

Kalendern omfattar dbwebb-relaterade aktiviteter som vänder sig till dbwebb:are, lärare, studenter, alumni, hangarounds och allmänt inbjudna.

#Webbprogrammering läsår 1

Länk till kalender BTH Webbprogrammering läsår 1.

Kalendern omfattar alla kurser som går i läsår 1 på programmet Webbprogrammering. Finns det programspecifika händelser som enbart gäller ettor finns det även i denna kalendern.

Kalendern är även relevant för de som går ett kurspaket då de samläser kurserna med programstudenterna. Det finns ingen speciell kalender för de som går kurspaketet.

#Webbprogrammering läsår 2

Länk till kalender BTH Webbprogrammering läsår 2.

Kalendern omfattar dbwebb-kurser som går i läsår 2 på programmet Webbprogrammering. Finns det programspecifika händelser som enbart gäller tvåor finns det även i denna kalendern.

#Webbprogrammering läsår 3

Länk till kalender BTH Webbprogrammering läsår 3.

Kalendern omfattar dbwebb-kurser som går i läsår 3 på programmet Webbprogrammering. Finns det programspecifika händelser som enbart gäller treor finns det även i denna kalendern.

#Revision history

  • 2017-06-22: (A, mos) Första utgåvan med kalender för ettor, tvåor och gemensam.

Document source.