Koppla tabeller

Vi skapar fler tabeller och kopplar ihop dem i rapporter samt se grunderna i modellering av databaser.