Statistik hösten 2014 över antagna och registrerade studenter

By . Published .

Till hösten 2014 gjordes den hittills största antagningen av studenter till dbwebb-kurserna, samtidigt startades vi två nya kurser och förberedde starten av ett nytt kurspaket samtidigt som vi utredde möjligheten till ett distansprogram för att ge möjlighet till examen på distans.

Det är en del som händer, men låt oss för en kort stund fokusera på höstens antagning och översätta den i siffror, hur många studenter antogs och hur många registrerade sig?

När vi pratar hösten 2014 så erbjöds 6 fristående kurser och 1 kurspaket om tre hastigheter. Vi erbjöd 1150 studieplatser.

Sifforna nedan togs fram per 2014-09-25.

#Antagna

Totalt antogs 1707 nya studenter. När man slår ut det per kurs så ser det ut så här.

En student kan ansöka till flera kurser, så om man slår ut ansökningarna per individ så blir det 1046 enskilda individer som sökte och 25% av de sökande var tjejer. Majoriteten av de sökanden var i åldersgruppen 20-29 år.

#Registrerade

Av 1046 individer – som antogs – var det 757 som registrerade sig på en eller flera kurser vid terminsstarten. I läsperiod 1 innebar detta totalt 862 kursregistreringar. Till detta kommer svansen som är de studenter som antogs till en tidigare termin på kurspaketet på hastighet 25% eller 50%. Om vi sedan lägger till de som omregistrerar sig och summerar samtliga så får vi en siffra på hur många studenter (kursregistreringar) som är aktiva den första dagen på terminen – 985 kursregistreringar.

Så här ser det ut när man fördelar kursregistreringarna per kurs, för de kurser som startar i läsperiod 1.

En viktig fråga, för den som vill dimensionera en liknande verksamhet, är att ha koll på hur stor svansen är och hur många som omregistrerar sig. Jag brukar ignorera denna biten när jag planerar och säger helt enkelt att den är “försvinnande liten i förhållande till mängden som antas”. Det beror ju naturligtvis på hur många nya som antas och det beror på hur många som antogs under tidigare terminer. I detta fallet kan vi sätta en siffra på antalet omregistrerade som var 73 stycken och svansen var 51 stycken.

Svansen (inklusive omregistrerade), var alltså 124. Med tanke på att vi nu i höst antog tre gånger så många som antogs föregående terminer så får vi anta att svansen ökar. Ökar den proportionerlig? Det skulle innebär en svans om 372 studenter till vårterminen. Jag få överväga att ändra min inställning från “försvinnande liten” till någon mer lämpligt.

Så, enkelt sagt så handlar det om knappt 1000 studenter som registrerat sig när terminen startat.

#Hur många av de antagna är verkligen aktiva?

Normalt gör vi ett 3-veckors upprop för att göra tidigt avbrott på de studenter som inte är aktiva i kurserna. Inför höstens första 3-veckors upprop gjorde jag en avstämning i de två nya kurserna, python och javascript1. Jag ville se och jämföra antalet som antogs, antal registrerade och antalet som klarade 3-veckors uppropet. Det var ungefär samma flöde av avhopp i båda kurserna. Så här såg det ut när jag gjorde avstämningen.

Det betyder, att om jag vill ha 100 studenter aktiva efter 3-veckors uppropet, så behöver det – ungefär – finnas 200 studenter som registrerat sig på kursen och för att nå det behöver vi anta 300 studenter.

Vågar man anta 300 om man bara vill ha 100?

Om jag inte använder 3-veckors uppropet aktivt – så räcker det att anta 150 för nå 100 kursregistreringar.

Vågar man göra ett överintag av 50%?

Eller ett överintag av 200% när man använder aktivt 3-veckors avbrott?

Vågar man göra ett överintag om antingen 50% eller 200% när man hanterar 1000 studenter?

Det vill till att vara lite flexibel – både i kursernas struktur, bemanning och administration. Då vågar man ta ut svängarna.

Denna typen av siffror kan ge mig input till planering och allmän kursutveckling. Det finns många aspekter att fundera på när man analyserar flödet genom en kurs. Det finns sällan några enkla svar om man vill påverka detta flöde.

#Avslutningsvis

Hur klarar sig studenterna, hur många poäng tar de och hur många klarar av kurserna? Låt mig återkomma i vår för att göra en avstämning för att se hur det går för studenterna.

Category: utbildning.