Siffror om antalet studenter på dbwebb höstterminen 2012

By . Published .

Höstterminen har startat och alla är på plats. Låt oss kika på lite siffror och statistik kring antalet studenter på dbwebb-kurserna och höstterminen 2012. Siffror i artikeln gäller främst fristående distansstudenter.

Så här ser det ut när alla studenter tittar in vid terminsstarten.

Så här ser det ut när alla studenter tittar in vid terminsstarten.

#Antalet ansökningar

Enligt webbplatsen statistik.vhs.se så var det 1230 ansökningar till kurserna och kurspaketen för höstterminen 2012. Det är en ökning med nästan 100% sedan vårterminen.

Termin Ansökningar fristående kurser Ansökningar kurspaket Totalt Kommentar
ht2012 845 385 1230 Kurspaketet startar + 3 kurser
vt2012 639 - 639 4 kurser
ht2011 648 - 648 4 kurser
vt2011 494 - 494 4 kurser
ht2010 556 - 556 4 kurser
vt2010 347 - 347 3 kurser
ht2009 386 - 386 3 kurser
vt2009 - - - Hittar inga siffror :-(
ht2008 48 - 48 En kurs

Som vi kan se så har det varit en konstant ökning, både i utbud och intresse för antalet ansökningar, sedan tankarna kring kurspaketet dbwebb tog form i början av 2008.

#Antagningen hösten 2012

Inför höstens antagning bestämdes en budget som motsvarar totalt 400 studenter som klarar 3-veckors uppropet. Det innebar att vi antog 720 studenter. Av dessa tackade 672 JA och av dem är nu 442 registrerade på kurserna.

Jag gissar att cirka 80% av dessa kommer att klara 3-veckorsuppropet (80% av 442 = 353). Det blir alltså inte riktigt 400 men tillräckligt nära. Det är en utmaning att matcha antalet antagningar mot en budget med tanke på att det är många som tackar nej. Andelen som tackar nej till kurser på fristående distans, eller inte dyker upp till kursstart, är relativt hög. Min taktik är att försöka göra ett överintag men gör man överintag på 100% så kan det naturligtvis bli oväntade effekter.

Med hjälp av dessa siffror kan vi bli bättre på att göra korrekt antagningar redan i första läget, så slipper vi reservantagningar. Detta kan vi bli bättre på redan till vårantagningen. Det bör spara en del arbete för antagningen.

Dessa 442 registrerade studenter motsvarar 176 individer vilket innebär att varje individ går ca 2.5 kurs under hösten.

Till kurspaketen antog vi 70 stycken per hastighet och till de tre kurserna antog vi ca 80 stycken per kurs (htmlphp=80, oophp=80 och phpmvc=70).

#Genomströmning

Genomströmning på kurser har blivit viktigare och viktigare för högskolorna. I början hade jag kring 30% genomströmning men de senaste åren har jag börjat jobba mer och mer med att förbättra genomströmningen.

De senaste två åren har jag jobbat en del med den administrativa hanteringen av kurserna och det har gett resultat. De tre senaste terminerna ser genomströmningen ut så här.

Antal registrerade studenter:366
Antal nollpoängare:8 (2%)
Antal som klarat 1/3 av kursen:102 (28%)
Antal som klarat 2/3 av kursen:48 (13%)
Antal helt klara med kurs:208 (57%)

Av totalt möjliga poäng 2745 har studenterna tagit 2055, vilket betyder att genomströmningsgraden på dessa kurser är 75% under de tre senaste terminerna. Det är en mycket bra siffra på distanskurser och dessutom betraktar jag inte dessa kurser som enkla och de innehåller ett större mått av teknik.

Märk väl att mina åtgärder så här långt har till större delen varit att styra upp administrationen kring kurserna där 3-veckors uppropet är en central del för att uppnå den höga genomströmningsgraden. Självklart vill man även förbättra läromiljön för studenten och på det viset förbättra studentens möjligheter att klara kursen. Det ligger dels som ett kontinuerligt arbete och dels finns det vissa saker som kan kräva en större insats, tex att spela in en större del av undervisningsmaterialet på video. Vi tar små steg varje gång för att bli bättre, men nu finns det en stabil bas att stå på. Ingen kan klaga på ett kurspaket som går på fristående distans och har en genomströmning av 75% (oerhört viktigt internpolitiskt).

#Summering

Bortsett från att statistik är roligt så tycker jag att det är väldigt viktigt att ha koll på sin verksamhet. Siffror kan hjälpa dig att få en bild av det du sysslar med och kan ge ledtrådar till hur du kan utveckla din verksamhet.

  • Du kan diskutera denna artikel i forumet.

Category: utbildning.