Kursen “webtopic”

Detta är fördjupningskursen i Webbutveckling, som namnet säger - “Fördjupningskurs i webbutveckling”. Advance topic som man säger på engelska, därav namnet webtopic.

#Vad handlar kursen om?

Så här säger kursplanen.

Kursens syfte är att studenten skaffar sig fördjupad kunskap och förståelse inom ett specifikt område inom webbutveckling. Studenterna fördjupar sin kunskap genom ett praktiskt arbete, en utredning eller teoretisk studie. Studenten väljer fördjupningsområde och tillvägagångsätt i samråd med handledaren.

Detta är alltså en fördjupningskurs och det kräver att man gått 30hp inom webbprogrammering eller webbutveckling vilket i praktiken innebär kurserna htmlphp, oophp, phpmvc och javascript. Kursen skall bygga på de kunskaper du samlat ihop hittills och du får nu möjligheten att djupdyka ned i ett smalt område som intresserar dig inom webbutveckling.

Djupdykningen kan vara teoretisk (utred, undersök), eller praktisk (koda loss, testa, bygg ett libb eller program), resultatet av ditt jobb skall framförallt presenteras i skrift. Skrivandet är viktigt. Kursen skall förbereda dig för exjobbet och för skrivmetodiken som används när man skriver exjobb – allt för att göra exjobbet till en smidigare kurs.

#Förberedelse inför kursen

Fundera ut något område som du vill fördjupa dig i. Fundera på om det skall vara praktiskt eller teoretiskt.

#Första träffen

Vi träffas och pratar igenom vad ditt ämne skall bli. Se till att ha en bild av vad du vill göra. Tänk igenom det inför första träffen.

Ta med följande (obligatoriskt, annars kommer du inte in genom dörren):

Ett vitt papper där du har formulerat en mening om din fördjupning. En mening som sammanfattar det som du vill göra. En säljande och beskrivande mening. A4 går bra. Blyerts helt okey.

Det skulle kunna låta så här:

Analys av genomströmning i ett paket av fristående distanskurser i Webbprogrammering

Fast det låter med som ett pedagogisk papper. Men som exempel alltså. Du fattar. Ish.

Det du skriver är inte skrivet i sten, du kommer att få flera möjligheter att omformulera och ändra dig. Men du måste ha en första angreppspunkt, annars kommer du inte igång, du kommer ju inte innanför dörren, alltså.

#Förberedelse inför andra träffen

Du har valt ett ämne att dyka ned i. Du kan fortfarande byta, men för att bli säker så måste du börja jobba och undersöka ditt val.

För att komma i gång så skapar vi två arbetsdokument, forslag.txt och artikel.txt (eller .md om du vill vara mer korrekt). Fyll nu på dem med innehåll.

#forslag.txt

Börja att skriva ned noteringar om ditt projekt. Se till att skriva – och redigera – dokumentet löpande under arbetets gång, detta är ett av de dokument som du skall lämna in vid kursens slut. Men, det är ett arbetsdokument så det är inga direkta krav på hur du formulerar dig.

Skriv ned din arbetstitel på papperet. (Titel)

Skriv ett textstycke om bakgrunden till ditt arbete. Varför vill du skriva om detta, varför är det intressant för andra att läsa om detta, varför är det viktigt att skriva detta? (Bakgrund)

Hur tänker du genomföra din studie? Skriv ett stycke om hur du tänker gå tillväga. Vad tänker du göra? (Metod)

Vilken befintlig kunskap bygger du ditt arbete på? Skriv ett stycke om vilka källor du kommer att bygga på, länka till dem. (Referenser)

Har du en plan på hur du tänker lägga upp ditt arbete, när du gör vad och när du skall vara klar? (Tidsplan)

Detta dokument är nästan som ett projektförslag 1 i en kandidatuppsats 2, men vi håller det enklare och mindre strikt. Men upplägget och tanken är densamma – innan man ger sig på ett större arbete så skriver man ned en liten plan om varför man gör det och vad man vill uppnå.

#artikel.txt

Gör ett utkast till din artikel, på rubriknivå.

#Andra träffen

Vi träffas för att pratat igenom ditt val och upplägg. I grupp sitter vi ned och går igenom alla projekt och tillsammans försöker vi finna styrkor och svagheter och vi försöker smalna av arbetena så att de blir hanterbara, och intressanta. Vi pratar vinklingar, aspekter och hypoteser.

Ta med följande, utskrivet på A4 (obligatoriskt, om du vill vara med):

 1. Ditt forslag.txt.
 2. Ditt utkast till artikel.txt.

#Förberedelse inför tredje träffen

Nu, om inte förr, är det dags att börja jobba och visa resultat. Inför varje träff så skall du se till att uppdatera ditt forslag.txt och din artikel.txt. Vi kommer att kika på dem och stämma av hur det går för dig.

#Forskningsfråga

På träffen kommer vi att prata om att formulera sin forskningsfråga. Det skall vara en del av ditt forslag.txt. Fundera på vad din forskningsfråga och eventuella hypoteser är. Pröva att formulera dem i ditt forslag.txt.

#En välskriven artikel

Hur ska en välskriven, resonerande, väl underbyggd och forskande artikel se ut? Läs igenom tråden “Var hittar jag välskrivna och väl underbyggda artiklar?” i forumet och skaffa dig en egen uppfattning. Fyll gärna på tråden med artiklar eller webbplatser som du anser vara extra välskrivna, och relevanta i sammanhanget.

#Tredje träffen

Skriv ut din artikel.txt och forslag.txt och ta med, eller skapa en me-sida som du länkar till, genom att göra ett inlägg i forumet för denna kursen.

Agendan för träffen är:

 1. Hur går det för dig? Vi tittar på dina uppdaterade artikel.txt och forslag.txt.
 2. Vad är din forskningsfråga? Antingen har du skrivit ned den på ditt forslag.txt, eller så resonerar vi kring det.
 3. Har du hittat exempel på välskrivna artiklar som du kan använda som mall?

#Fjärde träffen

Läs igenom de artikelförslag som finns framme och leta själv reda på minst tre artiklar som du anser vara välskrivna och som du kan ha som förebilder.

Gör detta.

 1. Posta ett inlägg i forumet där du visar vilka artiklar du hittad.
 2. Gör ett inlägg i forumet där du länkar till ditt förslag och artikel.

#Träff fem och framåt

Gruppdiskussioner och handledning.

Du visar upp ditt resultat så här långt, berättar hur det går och tar hjälp av gruppen för att formulera din artikel. Se till att din artikel finns framme, på utkastnivå, så att du kan få tidig feedback på den.

#Deadlines

 1. (vecka 5) Förslaget skall vara klart den sista september vid midnatt. Ett godkänt förslag är samma som godkänt 3 veckors upprop och innebär 2.5hp i belöning.

 2. (vecka 6) Du skall presentera ett utkast till din artikel.

 3. (vecka 7) Nu är du halvfärdig med din artikel. Vi läser varandras artiklar för att hjälpas åt.

 4. (vecka 8) Din artikel skall vara klar så att din opponent kan läsa den. Samtidigt gör jag en bedömning om artikeln är tillräckligt bra för att presentera på examinationen.

 5. (vecka 9) Examination. Du skall presentera din artikel och opponera på en annan artikel. Belönas med 2.5hp.

 6. (vecka 9-12) Avsluta och förbättra din artikel med tanke på det som kom fram vid presentationen och oppositionen. Lämna in när du är klar och jag betygsätter. Belönas med de sista 2.5hp.

Om-examination i januari, eller enligt överenskommelse.

#Avslutningen

Onsdag den 30/9 presentation av artiklarna - PowerPoint 10 minuter presentation - 10 minuter opponent 3 - 10 minuter publiken.

Onsdag den 23/10 träffas vi och går genom artiklarna v1.0 och hjälpa varandra att komma i mål. Måndag den 28/10 kl 08.00 ska artiklarna skickas till opponenterna Efter Onsdag den 30/10, man får möjlighet att rätta till och lämna in.

#Övrigt

Resultatet blir en artikel som skall vara publicerbar på dbwebb. Artikeln skall också hålla en kvalitet som gör den publicerbar på en tänkt konferens i webbutveckling. En konferens där alla sveriges webbstudententer vore inbjudna.

Artikeln skall skrivas i markdown syntax.

Artikeln kan skrivas på svenska eller engelska.

#Kursplan

Du hittar kursplanen genom att söka på kurskoden PA1426 via BTH’s hemsida.

Nej, det gör du inte för den var tydligen inte godkänd. Du hittar den här i pdf-form.

#Kursutvärdering

Till nästa gång.

 • Inled med föreläsningar om proposal & artikel & skrivprocessen.
 • Inget krav på md, men önskemål.
 • Flexibel om vilken typ av artikel som skall skrivas, webbartikel, eller mer vetenskaplig artikel.
 • Ta med standard vetenskaplig rapport som möjligt format.
 • Kolla skrivarguiden.se efter material.
 • Visa exempelartiklar, arbeten från föregående år samt exjobb, samt andra advance topic-kurser vid BTH.

#Referenser

#Revision history

 • 2013-10-24: (F, mos) Idéer om nästa kursrunda.
 • 2013-10-23: (E, mos) Information om kursens avslutning och länk till tips inför opponering.
 • 2013-10-01: (D, mos) Inför femte träffen, uppdaterade deadlines inför sista delen av kursen.
 • 2013-09-16: (C, mos) Inför tredje träffen, formulera forskningsfrågan.
 • 2013-09-06: (B, mos) Om andra träffen och övrigt om publicering och markdown.
 • 2013-08-30: (A, mos) Inför kursstarten.

Document source.