Kmom07: Färdigställ och produktifiera ramverket

Städa upp i din kod, gör klart de sista sakerna som du vill ha med i ramverket. Dokumentera ditt ramverk. Lägg till de “sista” små delarna som gör att ramverket går att använda. Ladda upp koden på GitHub och tagga den. Gör en installationsfas så att du kan clona ditt ramverk från GitHub och snabbt göra en installation. Gör en testinstallation av ditt ramverk, går det att bygga en webbplats med ditt ramverk?

Denna kursen är ARKIVERAD.

Läs mer…

En webbplats med Lydia, färgval alá mos ;-).

En webbplats med Lydia, färgval alá mos ;-).

Egen automatiserad dokumentation av ramverket.

Egen automatiserad dokumentation av ramverket.

(Kursmomentet omfattar cirka 20 studietimmar fördelat på läsanvisningar, uppgifter och övningar samt resultat, redovisning och eftertanke.)

#Läsanvisningar

(ca: 0-4 studietimmar, inklusive extra läsning i referenslitteraturen efter eget val)

#Kurslitteratur

Det finns inga läsanvisningar i kurslitteraturen till detta kursmoment.

#Lektionsmaterial

Följande föreläsningsmaterial finns tillgängliga för campus-kursen. Presentationerna kan vara av intresse även för distansstudenter så skumma gärna igenom dem lite snabbt.

#Lästips

Här är lästips kring de tekniker som används i kursmomentet.

Kika på PHPDoc, det sättet som du bör skriva dina kommentarer på för att det skall gå att automatgenerera dokumentation från din kod.

PHP Documentor är ett verktyg som automatiskt skapar dokumentation av ditt PHP-projekt. Kika på det så du vet vad det handlar om. Pröva gärna att installera det och använd det för att dokumentera din egen kod.

#Övningar & Uppgifter

(ca: 8-14 studietimmar)

#Övningar

 1. Tutorial Lydia: Bygg ett PHP-baserat MVC-inspirerat CMF
  “Lydia: Dokumentera koden och använd ramverket för att bygga en webbplats”. Jobba genom de övningar som finns i sjätte delen om Lydia.

#Uppgifter

Följande uppgifter skall utföras och resultatet skall redovisas via me-sidan.

 1. Publicera ditt ramverk på GitHub. Lämna länken i din redovisningssida. Länka gärna till ditt GitHub-konto i din forumprofil. När du är nöjd med ditt ramverk så taggar du den version som är resultatet från detta kursmoment. Ange versionsnumret i din redovisningstext.

 2. Färdigställ ditt ramverk. Se till att ditt ramverk stödjer de funktioner som beskrivs i Lydias tutorial: “Dokumentera koden och använd ramverket för att bygga en webbplats”. Gör en testinstallation av ditt ramverk och bygg en enkel webbplats med det, för att visa att det fungerar. Beskriv hur du gör. Länka till resultatet från din me-sida.

#Extra

 1. Gör en bra och flexibel hantering av menyer. Du hittar hjälp i foruminlägget “Skapa en dynamisk navbar med PHP”.

 2. Har du krafter kvar så gör du en storstilad installationsprocess som slår WordPress “famous five-minutes install”.

#Resultat & Redovisning

(ca: 1-2 studietimmar)

 1. Skriv redovisningstext på din me-sida. Skriv ett stycke (minst 15 meningar) om kursmomentet. Reflektera över svårigheter, problem, lösningar, erfarenheter, lärdomar, resultatet, etc.

 2. Se till att följande frågor besvaras i texten:

  • Vad tyckte du om att göra ramverket “självdokumenterande”?
  • Skriv en kort summering av ditt ramverk, är det plain Lydia eller har det några extra features?
  • Beskriv din testinstallation, gick den smidigt att göra eller var det något som krånglade, borde ramverket varit annorlunda?
  • Vad saknar du i ditt ramverk, vad borde funnits med, har du en att-göra-lista?
 3. Kopiera texten och lämna in den på redovisningen ITs tillsammans med en länk till din me-sida. Läraren kommer snabbt kolla igenom dem. Betyg är G (godkänd) eller komplettera (komplettera -> gör om -> gör bättre). Betyget baseras på din redovisningstext samt att din me-sida fungerar.

 4. Ta ytterligare en kopia av redovisningstexten och gör ett inlägg i kursforumet. Visa upp vad du gjort och berätta att du är klar. Länka till din me-sida.

Klart! Läs gärna dina med-studenters inlämningar och ställ dina frågor i forumet. Se till att du får dina frågor besvarade.

#Revision history

 • 2014-08-08: (D, mos) Arkiverade kursmomentet som är ersatt av phpmvc-v2.
 • 2013-05-13: (C, mos) Genomgången för campus vt13. Redaktionella förändringar.
 • 2012-11-29: (B, mos) Flyttad till dbwebb.se och Lydia, genomgången inför ht12 distans.
 • 2012-02-01: (A, mos) Första utgåvan, campuskurs vt12.

Document source.