Kmom04: Modeller för login, användare och grupper

Bygg ut ditt ramverk med hantering av användare, grupper och behörighet. Du bygger modeller, kontrollers och vyer för att hantera inloggning, skapa nya användare och uppdatera en användares profil.

Denna kursen är ARKIVERAD.

Läs mer…

Du försöker finna ett effektivt sätt att jobba med formulär och formulärhantering.

Så här kan resultatet från detta kursmoment se ut.

Så här kan resultatet från detta kursmoment se ut.

(Kursmomentet omfattar cirka 20 studietimmar fördelat på läsanvisningar, uppgifter och övningar samt resultat, redovisning och eftertanke.)

#Läsanvisningar

(ca: 4-8 studietimmar, inklusive extra läsning i referenslitteraturen efter eget val)

#Kurslitteratur

Läs följande:

 1. Pro PHP: Patterns, Frameworks, Testing and More
  • Ch 6 Documentation and Coding Conventions

#Lektionsmaterial

Följande föreläsningsmaterial finns tillgängliga för campus-kursen. Presentationerna kan vara av intresse även för distansstudenter så skumma gärna igenom dem lite snabbt.

#Lästips

Här finns lästips om formulär och formulärhantering, för den som vill fördjupa sig.

 1. PFBC (PHP Form Builder Class), en fristående PHP-klass för att skapa formulär. Se även deras hemsida med dokumentation och exempel.

 2. Läs om “Säker hantering av formulär”.

 3. Studera formulärhantering hos kända ramverk, läs så du får en känsla för hur de bygger upp formulärhanteringen.

#Övningar & Uppgifter

(ca: 8-14 studietimmar)

#Övningar

Gör följande övningar.

 1. Tutorial med Lydias CForm-klass.
  Använd Lydias CForm klass för att jobba med formulär.

 2. Tutorial Lydia: Bygg ett PHP-baserat MVC-inspirerat CMF
  “Lydia: Skapa modell och hantering av användare, grupper, profil och login”. Jobba genom de övningar som finns i tredje delen om Lydia.

#Uppgifter

Följande uppgifter skall utföras och resultatet skall redovisas via me-sidan.

 1. Bygg ut ditt ramverk med hantering av användare. Länka till ditt ramverk från din me-sida och beskriv hur man kan testa de olika delarna.

#Extra

Det finns inga extra övningar kopplade till detta kursmoment.

#Resultat & Redovisning

(ca: 1-2 studietimmar)

 1. Skriv redovisningstext på din me-sida. Skriv ett stycke (minst 15 meningar) om kursmomentet. Reflektera över svårigheter, problem, lösningar, erfarenheter, lärdomar, resultatet, etc.

 2. Se till att följande frågor besvaras i texten:

  • Hur kändes det att jobba med CForm-klassen (den du valde)?
  • Har du några tankar kring hur man sparar lösenord?
  • Hur känns det att jobba i ramverket när det byggs ut efter hand?
  • Något som var extra utmanande med detta avsnitt av tutorialen?
 3. Kopiera texten och lämna in den på redovisningen ITs tillsammans med en länk till din me-sida. Läraren kommer snabbt kolla igenom dem. Betyg är G (godkänd) eller komplettera (komplettera -> gör om -> gör bättre). Betyget baseras på din redovisningstext samt att din me-sida fungerar.

 4. Ta ytterligare en kopia av redovisningstexten och gör ett inlägg i kursforumet. Visa upp vad du gjort och berätta att du är klar. Länka till din me-sida.

Klart! Läs gärna dina med-studenters inlämningar och ställ dina frågor i forumet. Se till att du får dina frågor besvarade.

#Revision history

 • 2014-08-08: (D, mos) Arkiverade kursmomentet som är ersatt av phpmvc-v2.
 • 2013-04-22: (C, mos) Genomgången och uppstädad inför campus vt13. Gjorde läsanvisningar om formulär optionella, nya lästips.
 • 2012-10-05: (B, mos) Flyttad till dbwebb.se och Lydia, genomgången inför ht12 distans.
 • 2012-02-01: (A, mos) Första utgåvan, campuskurs vt12.

Document source.