Kmom08/10: Projekt och examination

Detta är instruktionen för kursmomentet och omfattar det som skall göras inom ramen för kursmomentet.

#Projekt och examination

Detta kursmoment avslutar och examinerar kursen.

Upplägget är enligt följande:

 • Projektet (20-60h)

Totalt omfattar kursmomentet (08/10) ca 20+20+20 studietimmar.

#Projektspecifikation

Utveckla och leverera projektet enligt den tillgängliga specifikationen som finns att läsa på webbplatsen:

 • oophp-v1/kmom10/projektspecifikation

#Redovisning

 1. På din redovisningssida, skriv följande:

1.1. Ett allmänt stycke om hur projektet gick att genomföra. Problem/lösningar/strul/enkelt/svårt/snabbt/lång tid, etc. Var projektet lätt eller svårt? Tog det lång tid? Vad var svårt och vad gick lätt?

1.2. Skriv specifikt om de optionella krav du eventuellt valt att implementera. Skriv ett textstycke om varje krav.

1.3. Avsluta med ett nytt stycke med dina tankar om kursen och vad du anser om materialet och handledningen (ca 5-10 meningar). Ge feedback till lärarna och förslå eventuella förbättringsförslag till kommande kurstillfällen. Är du nöjd/missnöjd? Kommer du att rekommendera kursen till dina vänner/kollegor? På en skala 1-10, vilket betyg ger du kursen?

2. Ta en kopia av texten på din redovisningssida och kopiera in den på Its/redovisningen. Glöm inte länka till din me-sida och projektet.

3. Ta en kopia av texten från din redovisningssida och gör ett inlägg i forumet och “showa off”.

#Bedömning och betygsättning

När du lämnat in projektet bedöms det tillsammans med dina tidigare redovisade kursmoment och du får ett slutbetyg på kursen. Följande dokument beskriver grunderna för bedömning och betygsättning.

#Revision history

 • 2012-08-29: (K, mos) Justerad för oophp och gäller enbart den kursen.
 • 2012-07-02: (J, mos) Flyttad från Google-doc till lydia och dbwebb.se, formatterad med markdown.
 • 2011-09-22: (I) Förtydligade krav på inlämning, nytt stycke om betygssättning.
 • 2011-03-16: (H) Slog ihop projekt och examination till ett.
 • 2010-12-04: (G) Tog bort dubblerad och felaktig mening som syftade på spel.
 • 2010-08-26: (F) Tog bort stycke om att betygsättning ej sker på projektet.
 • 2010-04-30: (E) Nu samma dokument för htmlphp, oophp och för dbwebb/dbwebb2. Redaktionella ändringar.
 • 2010-01-07: (D) Uppdaterade med info om redovisning och examination, hur inlämning sker.
 • 2009-12-09: (C) Flyttade text mellan examinationsdokumentet och detta. Förtydligade inlämningen.
 • 2009-12-08: (B) Smärre justeringar inför oohph hösten 2009.
 • 2009-09-07: (A) Första utgåvan

Document source.